Kultúrházak Éjjel-Nappal

A Budai 2. Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos Gyalogüteg szereplésével vette kezdetét a Kultúrházak Éjjel-Nappal országos rendezvénysorozat Budakeszin. Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg az eseménysorozatot, akit hagyományőrző tüzérré avattunk és ágyúnkkal díszlövést adott le.

2018. február 2-án ágyúlövéssel vette kezdetét a Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvénysorozat megnyitója, amelyet az Erkel Ferenc Művelődési Központ pályázaton érdemelt ki, így Budakeszit érte a megtiszteltetés, hogy az országos események első mozzanataként bemutathassa városunk kulturális életét. Kisvárosunk egyesületei, művészeti és kulturális csoportjai össze is fogtak, hogy megmutassák az egész országnak, hogy kicsi de erős város vagyunk. Természetesen zászlóaljunk és tüzérütegünk is teljes létszámmal készült és az esemény tiszteletére toborozót és egy kis csatabemutatót terveztünk.

A Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület sorgyalogságát hívtuk meg “ellenségnek”, akik az 1805 mintájú, Napóleon-korabeli magyar sorozású császári sorgyalogság hagyományát őrzik, de a szabadságharc korában a császári oldalon állnak. Barátaink segítettek és a péntek déli időpont ellenére 9 fővel érkeztek csatázni velünk. Farkas Tibor, az MHKHSZ tüzérségi törzstisztje pedig pirotechnikusként segített az ágyú- és puskatöltetek beszerzésében és a pirotechnikai biztonság felügyeletében. Honvédcsapatunk 9 fővel, tüzérségünk 3 fővel állt fel, hatfontos ágyunk a rendezvény tiszteletére új festést kapott, mivel a rengeteg csatában kissé leharcolt állapotba került.

Az eseményt toborzással kezdtük. Jánosi Attila honvéd, aki civilben néptánctanár, kardos verbunkkal mutatta be a honvédvirtust, melynek hatására több fiatalember jelentkezett honvédnek. A mustra után a jelentkezők a kisasztalhoz járultak, ahol aláírták a szolgálatot, majd ezért Kossuth-bankókat kaptak és ittak a “király borából”, ami azt jelentette, hogy szentesítették a toborzást, immár három évre elkötelezték magukat honvédnek. Köztük volt Novák Péter színész, a Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvénysorozat arca is, akiről hamar kiderült táncos tudása, úgy ropta a verbunkot honvédünkkel, mintha igazi 48-as toborzó katona lenne. Pétert tüzérnek osztottuk be, gyors kiképzést kapott, hogy felkészülhessen egy önálló lövésre is.

A toborzás rendben zajlott volna, de hirtelen puskalövések dördültek és a honvéd őrszemek szaladtak jelenteni a parancsnoknak, hogy ellenséges járőrcsapat ütött rajtuk. A százados kiadta a parancsot – ágyút előre – az újoncokat pedig mögé rendelte. Egymás után két ágyúlövést adott le tüzérségünk az ellenségre, közben a honvéd zászlóalj is arczvonalba fejlődött és felkészültek a puskasortűzre. A császáriak megindultak vonalban, egy-egy sortűz dörrent, páran kidőltek a sorokból, majd felkerültek a szuronyok és egymásnak rontott a két csapat. Rövid szuronyharc után visszavonultak a csapatok, majd ismét sortüzek és újabb szuronytámadás történt. A honvédeink döntésre vitték a dolgot, a császáriak megadták magukat, zászlót lengetve éljeneztek, hogy a “Téli hadjárat” összecsapását megnyertük. A magyar sorozású császáriak átálltak, így a két csapat egymás mellett felsorakozott és közösen folytatták a megszakított sorozást. Ekkor került sor a hivatalos megnyitó ágyúlövésre, amelyet Novák Péter tüzér hajtott végre, begyújtotta a kanócot és nagy durranással kezdetét vette a rendezvénysorozat.

A lövés után pár perccel érkezett meg dr. Hopppál Péter, az EEMI kultúráért felelős államtitkára, aki régi ismerősünk, a szentegyházi őszi hadjáratokon évek óta együtt “harczolunk”. Vidám találkozás után felkértük államtitkár urat, hogy szemlézze meg a fegyverrel tisztelgő hadakat, majd tüzércsákót adtunk a fejére és megkértük, hogy legyen egy “második hivatalos” megnyitólövés is, amelyet ő gyújt be. Örömmel elvállalta, így megtiszteltetés volt számunkra, hogy átadhattuk a “hagyományőrző honvéd tüzérré” avatásáról az oklevelet és egy kis ágyúmakettet emlékbe.

A lövés után felmeneteltünk a művelődési ház nagytermébe, ahol a megnyitóbeszédek alatt díszsorfalat képeztünk. Az esemény jó hangulatban, sok érdeklődő fiatal előtt zajlott, reméljük hogy több budakeszi diáknak kedve támadt, hogy egyszer csatlakozzon hagyományőrző csapatunkhoz!

Kultúrházak Éjjel-Nappal
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Címkék