Karácsony táján

Ismét közeleg a Karácsony, közeleg az Újév, újra számadást készítünk és tervezzük a jövőt. Számadást az elmúlt esztendőről, mit tettünk jól, miben lehetett volna másképp, és mi az, amit a jövőtől várunk.

Ha bármely fontos téma kérdésként merül fel, érdemes a katonai hagyományőrzés eredeti definíciójához, mint biztos támponthoz visszatérni, hogy értékelhessük teljesítményünket. Nos, a választ onnan indíthatjuk, hogy tevékenységünk első sorban kulturális tevékenység, annak katonai hagyományokkal foglalkozó ága, tartalmi (belső tudati – elvi - érzelmi) és formai (egyenruha, fegyver stb.) elemeivel együtt.

Van azonban egy olyan alap, amely ( újabban…) ritkán kerül szóba, ám mégis alapvetően meghatározza munkánkat. Ez pedig nem más, mint a SZERETET! Első sorban a hazaszeretet. Ez magába foglalja a Hazához, a Kárpát-medencéhez, mint földrajzi egységhez való viszonyunkat, az egységes magyar nemzethez tartozásunkat, de éppúgy a szűkebb közösség, a környezeti, baráti, végső soron pedig a rokoni- családi körhöz való kötelékeinket is.

Óhatatlanul csatlakozik ehhez a felsorolt értékek védelmének ősi követelménye és genetikailag velünk született szándéka is. Ez teremtette meg minden időkben a Haza védelmének elsődleges fontosságát, ez teremtette meg és működtette történelmünk során a magyar katonaságot, annak kultúráját, és ennek eszmeiségét követve a mai katonai hagyományőrzést.

Az elmúlt évet a Szövetség a sikerek évének könyvelhette el. Rendszeressé váltak a gyalogsági és tüzérségi képzések, és folytatódott a lovasság egyéni képzése is, immár új helyen, a Simonpusztai lovas bázison. A Budavári díszjárőr szolgálat – amellett, hogy soha nem tapasztalt rendszerességgel mutathattuk meg a huszárok és a gyalogosok munkáját a hazai és nemzetközi közönségnek, folyamatos anyagi lehetőséget teremtett bajtársainknak arra, hogy a kapott juttatásokból fejlesszék felszerelésüket. Más szponzorok segítségével, filmszereplésekkel elviselhetővé váltak a tevékenység fenntartásához nélkülözhetetlen költségek.

Folytatódott Erdélyben a sikeres lovas képzés, Homoródfürdőn az eddigi előadókhoz csatlakozott prof.Dr.Hecker Walter nemzetközi hírű hippológus, ősszel pedig Oklándon több bajtársunkat avatták „Tiszteletbeli Székellyé”. Kiszélesedett az együttműködés a Polgárőr Szövetséggel, elismertségünket jelzi, hogy a Polgárőr Szövetség Lovas Tagozat vezetőségébe választották Pénzes Gábor bajtársunkat olyan nevek mellé, mint Sallay Sándor, vagy Dallos Gyula…Ezzel a lovas képzés is az egységesség irányába halad. Örvendetes az ifjúsági hagyományőrzők megerősödése, amely egyúttal a jövő záloga is.

A felsorolt eredmények nem maguktól születtek. Székely elnök úr, és Ézsiás alelnök úr fáradhatatlan munkája és a hagyományőrzők lelkes részvétele kellett a közös sikerhez! Fontos leszögezni, hogy első sorban kettejük lobbi tevékenysége, kapcsolatrendszere teremtette meg a fentiekhez az anyagi alapokat.

A gyalogság képzésében Dr.Vass László és Berlinger Gábor munkáját emelem ki, de ugyanígy elismerés illeti Farkas Tibor bajtársunkat is, aki a tüzérség igazi szakmai vezetőjévé vált. Az elmúlt hónapok levélváltásai után államtitkári közreműködéssel közvetlen tárgyalásra került sor a HM illetékes főosztálya és a Szövetség között. Ennek során megerősödött a tény, hogy bármely más szervezettel, így a HM-el is csak az egyenrangú partnerség a járható út! Ez legyen tanulság mindazon tagegyesületeinknek, akik előzőleg fenntartás nélkül elfogadták a HM hagyományőrzésről összeállított „Stratégia” című elfogadhatatlan gondolatait!...

A felsorolt – (korántsem teljes) eredmények egyben utat mutatnak a jövőre nézve is. Járjunk a megkezdett úton, tartsuk meg, ami jó, ami értékes, és ne szégyelljük elismerni, ha hibáztunk. Maradjon meg az igazi jó, baráti, bajtársi hangulat, vegyük komolyan a dolgunkat, de ne akarjuk mindenáron ráerőltetni elképzeléseinket mindenkire. A katonai hagyományőrzés komoly dolog, egyben szolgálat is, ám nem lehet folyamatosan feszült követelmények rabja. Messzemenőkig figyelembe kell venni, hogy a szövetségi csapatok és tagságuk 99%-a kenyérkereső munkája mellett végzi tevékenységét, ami lehetőségeit is behatárolja. A minőségi fejlődés ne váljon presszionált hajszává, s a Szövetség maradjon meg eredeti, az Alapszabályban is rögzített szerepénél.

Jövőre tisztújítás lesz. Válasszunk olyan vezetőket, akik eddig is bizonyítottak, akik hosszú évtizedek óta hiteles hagyományőrző bajtársaink, s akik nem a megosztás, hanem az egység kipróbált harcosai.

Ehhez kívánok minden kedves hagyományőrző bajtársamnak erőt, tisztességet, áldott, békés Karácsonyt, és sikerekben gazdag boldog Újévet!

Tapolca, 2018. december 20.

v.Győrffy-Villám András
h.ő.dandártábornok,
a MHKHSz tiszteletbeli elnöke

Karácsony táján
Címkék