Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2017. november 11-12-én, Zalaegerszegen rendezte a gyalogsági és tüzérségi elméleti és harcászati kiképzését. Egyúttal azon csapatok számára, akik tavaly nem tudtak részt venni, illetve nem sikerült a vizsgájuk, pótolhatták a küllemi és alaki minősítő vizsgát.

A kiképzési hétvége a szövetség összes tagegyesülete számára nyitott volt, a 2018-ban elvégzendő elméleti és harcászati gyakorlati minősítő vizsga elvárásainak bemutatására és az 2016-ban elvégzett feladatok átismétlésére is szolgált.

A résztvevő csapatok fele már pénteken este megérkezett a zalaegerszegi Teleki Blanka Kollégiumba és kihasználták az időt eszmecserére és a felszerelés rendbe tételére. Voltak olyan szorgalmas legények, akik még éjjel egykor a puskákat és szuronyokat fényesítették!

A szombati reggeli után a parancsnoki értekezlettel kezdődtek az események, amelyen a jövő évi fő gyalogsági és tüzérségi programokat egyeztettük. Az értekezlet alatt a minősítő vizsgára készülő csapatok gyakorolhatták az alaki mozgásokat a vizsga helyszínén. Időközben beérkezett a többi csapat is, így elkezdődhetett az elméleti oktatás. Székely Tibor elnök úr köszöntötte a gyalogság és tüzérség képviselőit, majd Grubits Róbert fegyvernemi és koordinációs alelnök úr bemutatta a komplex minősítő rendszert. Az elméleti vizsga rendszerét Berlinger Gábor gyalogsági törzstiszt szemléltette és gyakorlati útmutatót is adott a szövetség honlapján elérhető történelmi és felszerelési gyakorló tesztekről, amelyek kitöltésével fel lehet készülni az elméleti vizsgára. Farkas Tibor tüzérségi törzstiszt és Csánicz Barnabás pirotechnikus biztonságtechnikai előadásán megismerhettük a legújabb, a hagyományőrzőket érintő pirotechnikai jogszabályokat és tájékoztatót kaptunk a rendezvények szervezésével kapcsolatos teendőkről és a fegyverhasználati lehetőségekről.

Az elméleti oktatás után tábori misét tartott az állománynak Markovics Milán Mór százados, tábori lelkész. Az épület előtti parkban felsorakozott fegyelmezett hagyományőrzők számára lelki feltöltődés volt a felemelő szertartás.

Ebéd után kezdődött a minősítő vizsga, amelyen a 2016-ban nem jelentkezett, 2016-ban alapminősítést nem szerzett vagy már minősült, de további korszakban is minősülni akaró, az elért eredményüknél jobbat elérni kívánó csapatok vehettek részt. Az 1840-es sorgyalogságot képviselve a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány vizsgázott. Az 1848/49-es szabadságharc korszakában a Málnásfürdői 85. Honvédzászlóalj Székelyföldről érkezett a vizsgára és sikeresen teljesítették a küllemi és alaki elvárásokat is. Ezzel ők lettek az első határon-túli csapat, akik az MHKHSZ minősítő vizsgáját teljesítették! A Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány a Horthy-2. világháború korszakban  is megmérettette magát. A minősítő vizsga alatt a többi csapat Dr. Vass László hő. ezredes:  „Szeged a Szabadságharc fővárosa - 3 hét a szabadságharc történetéből” című dokumentumgyűjteményének és Horváth Béla: „A 6. (Württemberg) huszárezred az 1848-49- es magyar szabadságharcban” című könyvének bemutatóját tekintette meg.

A vizsgák után a menetoszlopba összeállt gyalogság dobszóval indult el a Vizsla Parkba, amely a harcászati gyakorlatozás helyszíne volt. A kiképzést Bója Lajos őrmester vezette és a 2018-ban megrendezendő harcászati gyakorlati vizsga tervezett elemeinek begyakorlását végeztette a hagyományőrző katonákkal. A gyakorlatozás végén egy kisebb csatajelenet is kerekedett, a domb tetején felállított ágyú elfoglalása volt a feladata a honvéd csapatoknak, amelyet természetesen a sorgyalogság is védett. Több ágyúlövés és puska sortűz után szuronyrohamra került sor, a létszámarányok alapján nem volt kétséges a honvéd oldal győzelme.

A csata után ismét menetoszlopot alakítottunk és a Polgármesteri Hivatal érintésével a Csány szoborig vonult a hadoszlop, ahol koszorúzással tisztelegtünk a szabadságharc vértanú minisztere, kormánybiztosa előtt. 

A nap fénypontja az 1. Honvéd Bál volt, amely a Kölcsey Ferenc Gimnázium aulájában került megrendezésre. A 47-es Zalai Honvédzászlóalj kezdeményezése, miszerint a huszárbálok mellett a honvédek is megmutassák, hogy tudnak bált szervezni, telitalálatnak bizonyult. Hihetetlen energiával szervezték az eseményt, minden apróságra figyeltek és mindent megtettek, hogy a közel 200 fő tökéletesen érezze magát. A zalai honvédek feleségei és lányaik, akik többsége markotányosként a csatákba is elkísérik uraikat, egész este a vendégek jó hangulatára vigyáztak. A báli menüsor igazi kulináris élvezet, a kulturális műsor színvonalas és csodálatos volt, a tánczene pedig mindenki ízlését kielégítette: hajnalig ropták katonák, civilek egyaránt. A büféhelyiségben nótázás és néptánc is párhuzamosan zajlott, mindenki jól érezte magát, aki részese lehetett a történelmi első honvédbálnak. Székely Tibor elnök úr köszöntőjében célzott arra, hogy ettől kezdve 100 évig a zalai csapatnak meg kell szerveznie évente a bált - úgy gondolom, aki ott volt, egyetért vele: már most várjuk a jövő évi eseményt!

Vasárnap a fergeteges báli hangulat kipihenése után a városi lőtérre vonultak a csapatok, ahol zalai barátaink megrendezték az I. Hertelendy Kálmán elöltöltős emlékversenyt. A lőverseny megnyitója ágyúlövéssel kezdődött, majd a saját, engedéllyel rendelkező elöltöltős puskáikkal versenyeztek a hagyományőrzők. Otthonról hozott saját késztésű ólomgolyók kerültek a puskacsövekbe és az 50 méterre kihelyezett céltáblákra céloztak a honvédek és sorgyalogosok. A záróünnepség is természetesen ágyúszóval kezdődött és a nyertesek nyakukon érmekkel állhattak fel a dobogóra.

Csodálatos két napot élhettünk át Zalaegerszegen! A Zalai 47-es Honvédzászlóalj tagjai mindent megtettek a rendezvény sikeréért, példát mutattak összefogásból, bajtársiasságból, precizitásból.

Zalai Bajtársaink, köszönjük tisztes helytállásotokat! Erőt, tisztességet!

Berlinger Gábor 
gyalogsági törzstiszt

Egy hétvége margójára

Az elmúlt hétvégén a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Zalaegerszegen tartotta meg kiképzési napját. A csapatok egy része péntek este, másik részük szombaton reggel érkezett meg, hogy szombat délelőtt az elméleti és gyakorlati tudással felvértezve délután, a Vizsla parkban, majd pedig Zalaegerszeg utcáin adjon tanúbizonyságot felkészültségéről, hogy aztán szombat este az első honvéd bálon mulatsággal zárja a napot. A hétvégét a vasárnapi lövészverseny tette teljessé.

Nagy megtiszteltetés volt, hogy a szövetség bizalmat szavazott a zalaegerszegi helyszínnek, és annak, hogy a házigazda szerepét a zalai negyvenhetesekre osztotta, és talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a negyvenhetesek felnőttek a feladathoz. És ez nem csak a mi érdemünk. Sem a kiképzési nap, sem a szombat este megrendezett első honvéd bál, sem pedig a vasárnapi hagyományőrző lövészverseny nem valósulhatott volna meg feleségeink, gyermekeink, barátaink, a város és a hatóságok, valamint a támogatóink és természetesen a szövetség vezetőségének segítsége nélkül.

Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)

Köszönet illeti családjainkat, barátainkat, akik egyrészt nem kevés áldozatot hozva hagyták, hogy elmerüljünk a szervezés bugyraiban, másrészt pedig tevékenyen részt vettek a programok szervezésében és lebonyolításában.

Köszönet illeti a városi elöljárókat tevékeny támogatásukért, és a hatóságokat, akik a vonulások, és a Vizsla parki bemutató alatt biztosították az útlezárásokat, és a helyszíneket.

Köszönet illeti valamennyi támogatónkat, akik lehetővé tették, hogy megrendezésre kerülhessen az ország első hagyományőrző honvéd bálja.

Köszönet illeti a Polgári Lövész Egylet tagjait, akik segítsége nélkül nem kerülhetett volna megrendezésre a Hertelendy Kálmán hagyományőrző lövészverseny.

És köszönet illet benneteket is, akik eljöttetek, és részt vettettek a megmérettetésen és a programokon.

A hétvége egy közös összefogás eredménye volt. Biztosította abbéli hitünket, hogy a katonai hagyományőrzésnek van helye a mai világunkban, és annak is jeléül szolgált, hogy közös összefogással, közösségi munkával mi mindent lehet elérni.

Öröm volt látni a legkülönbözőbb csapatok tagjainak bajtársiasságát és önzetlen segíteni akarását, mely egymás iránt megnyilvánult, fogadni a hálás szavakat az események szervezése végett. Nem kell ahhoz egy városban - sőt a Málnásfürdői hagyományőrzők megmutatták, hogy még egy országban sem - élnünk, hogy összekössön bennünket a közös ügyért, a katonai hagyományőrzésért való tenni akarás.

Külön köszönet illeti a Katolikus Tábori Püspökséget, és Markovics Milán Mór atyát a tábori miséért. Reméljük a jövőben megrendezésre kerülő hagyományőrző eseményeken rendszeressé válik a tábori mise megtartása, hiszen ez is a katonai hagyományőrzés része.

Azt hiszem, hogy a hétvége bebizonyította, hogy jó úton haladunk. Nem csak mi, negyvenhetesek, hanem a jelen lévő valamennyi katonai hagyományőrző, és az őket összefogó szövetség is.

Bajtársi és baráti üdvözlettel:

dr. Szabó László hő. tizedes
Zalai 47. Honvédzászlóalj

Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Gyalogsági és tüzérségi kiképzési hétvége (fotó: Nemes József)
Címkék