Részletes tájkoztató a lovassági minősítőről

Tisztelt Huszár Bajtársak!

A 2016.09.03-04-én, Bábolnán megrendezésre kerülő MHKHSZ Lovasság küllemi és alaki minősítővel kapcsolatban az alábbiakról értesítelek benneteket:

A rendezvény programja a levél mellékletét képzi, jelen tájékoztató után, a Csatolmányok címszó alatt olvasható. A program és az időpontjainak betartása minden résztvevőre nézve kötelező érvényű!

Bábolnára érkezéskor-, ami inkább a 8 órához legyen közelebb, mint a 10-hez - a lovakkal a Gépudvar kapujánál (Ölbő irányába haladva a Lovas pályával szemközti füves terület után balra) jelentkezzetek. Itt történik az állatorvosi ellenőrzés a hatályos állategészségügyi előírások szerint. A lovak mobil bokszokban lesznek elhelyezve, a szalma és széna biztosítva lesz.

A rendezvényen való részvétel feltétele éven belüli lóinfluenza-oltás és éven belüli negatív vérvizsgálati eredmény, fertőző kevésvérűségre és takonykorra, mindez a ló útlevélben dokumentálva. Az állatorvosi vizsgálattal egyidejűleg történik a regisztráció és kapjátok meg a szobabeosztást.

Öltözet, fegyverzet, lófelszerelés:

  • a minősítőn és záró ünnepségen a korszaknak megfelelő díszöltözet, fegyverzet és ló felszerelés
  • egyéb foglalkozáson szolgálati vagy könnyített díszegyenruhában kell részt venni! Lovon a kardot ekkor is viselni kell!

kiképzésre való jelentkezéseket, a résztvevők nevének és rendfokozatának valamint a lovak nevének megadásával, a korszak(ok) - amelyben a csapat minősülni kíván – megjelölésével kérjük legkésőbb 2016. 08. 21. 20:00-ig megadni szíveskedjetek  a sopronihuszar@sopronihuszar.hu címre. Kérem külön megadni a 09.01-én érkezők nevét is!

Mindez előfeltétele a szobafoglalásnak, bokszfoglalásnak és az étkezések megrendelésének. Ha bármelyik csapat a leírt módon és határidőre nem jelentkezik, akkor nem tud a minősítőn részt venni!

Sopron, 2016. augusztus 09.

Erőt! Tisztességet!

Grubits Róbert
huszár kapitány

Címkék