Pályázat tagegyesületeink számára

I. A felhívás háttere, célja

MHKHSZ támogatási felhívást hirdet tagegyesületei rendezvényeinek támogatására.

II. A támogatottak köre

Támogatási igényt a MHKHSZ rendes tagegyesületei nyújthatnak be.

III. A támogatás  feltétele

A támogatás 2016 évben megrendezett vagy megrendezésre kerülő eseményekre fordítható.

IV. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

 1. 2016-ban megvalósuló rendezvény, szervezési és lebonyolítási költsége. A rendezvénynek összhangban kell lennie a szervezet megalakulásának céljával.
 2. Az igényelt támogatás nem haladhatja meg a 400.000- Ft-ot

V. A támogatási igény benyújtásának módja, határideje

 1. Benyújtás módja: A támogatási igényt a támogatási kérelem adatlapon (lásd az oldal alján, a csatolmányok között), annak mellékleteivel együtt kell benyújtani postai úton és elektronikusan, legkésőbb a beadási határidő napján, igazolható módon a Székely Tibor 2144 Kerepes Szilasligeti u. 18. és a szekelytibor52@gmail.com címre
 2. A támogatási igény beérkezési határideje: 2016. szeptember 01.
 3. A támogatási igény elbírálásának határideje: 2016. szeptember 15.

VI. A támogatási igények elbírálása

A támogatási igényeket a MHKHSZ elnöksége bírálja el, figyelembe véve a Fegyvernemi Törzs tagjainak véleményét.

 1. A bírálat szempontjai:
  • Benyújtott referenciaalbum a támogatást benyújtott tagegyesület tevékenységéről
  • Benyújtott éves munkaterv
  • Minősítés, ill. minősítésre való nevezés
  • A projektben közreműködő tagegyesületek (ill. azok tagjainak) száma
  • A projekt hazai és/vagy nemzetközi hatása
  • A projekt költségvetése
  • Bevont önrész és egyéb támogatás nagysága
 2. A tartalmi és/vagy formai szempontból nem megfelelő, vagy hiányos támogatási igényeket a kiíró ellenőrzi, majd a beadást követően egy alkalommal hiánypótlást kérhet a pályázótól.

VII. A bírálati eredmények közzététele

A bizottság a döntésről az igény benyújtót - valamennyi elbírált támogatási igény esetében – elektronikus levélben értesíti.

VIII. A támogatás elszámolása

 1. A támogatást kérő a támogatott projektről köteles szöveges és fényképes beszámolót készíteni, a megvalósulástól számított 10 napon belül, melyben leírja a megvalósított tevékenységet.  A MHKHSZ képes beszámolót honlapján közzéteszi.
 2. A támogatott köteles - a kifizetéseket igazoló bizonylatok másolatával - igazolni az önrész és a támogatás felhasználását.

 

Budapest, 2016. 08. 09.

Székely Tibor
elnök

CsatolmányMéret
PDF ikon Pályázati kiírás135.88 KB
Microsoft Office dokumentum ikonja Pályázati adatlap41 KB
Címkék