Magyar Takarodó: Csrép József (1922-2019) emlékére

Nehéz most a szó… Bár csak pár éve ismerhettem meg, mégis megrendülten állok a tény előtt: Nincs többé… Josip Črep, avagy magyar nevén Csrép József életének 98-ik évében követte egykori bajtársait a hadak útján. Tartalmas életútját a történelem hullámai ezer és egy irányba mozdították. Már első találkozásunkkor is, 2015-ben, mikor bemutatkozott, sugárzott belőle a derű, amelyet sem háború, sem kor nem tudott megfakítani.

A páratlan életút 1922 március 15-én kezdődött, a Szerb- Horvát- Szlovén Királysághoz csatolt Csáktornyán. Csrép József úgy emlékezett vissza azokra az időkre, hogy akkor nem volt ritka és idegen a magyar szó a városban. Mesélt arról, hogyan változtatta meg életét a történelem, amikor 1941-ben a Muraközzel együtt városa Magyarországhoz csatlakozott. Mondatai bár kissé tört magyarsággal szóltak, szemében lehetett látni, újra átéli azokat a napokat. Elméje eleven és tiszta volt még élete alkonyán is.

Történetét a katonaéveivel folytatta. A behívó parancsát 1943-ban kapta meg, amely Kolozsvárra szólította, ahol a 25-ik felderítő osztály alakulatában, mint huszár kezdte meg a szolgálatot, mint közvitéz, később altiszt. A harcok folyamán felderítő feladatokat végzett, majd amikor a Szovjetunió hadserege elérte a Kárpátok előterét, ott harcolt a Szent László- vonalban, majd a Tatár- hágónál. A harcokban megsebesült, s ennek következtében Székesfehérvárra került hadikórházba, majd a város bombázása miatt Hévízre került, s itt érte a háború vége. A magyar haderőben töltött szolgálatából több tárgyat megőrzött, így kardjának a bojtját és egykori alakulatának trombitáját. A harcok végével hazatért, ahol tovább folytatta katonai pályafutását, igaz, immár Jugoszlávia hadseregében, ahonnan, mint hadnagy szerelt le.

Hozzáértő és becsületes embernek ismerték. Ez abban is megnyilvánult, hogy katonaévei után aktívan részt vett a helyi lovas életben. Nem csak a karddal és a lovakkal, de a tollal is ügyesen bánt. Történetét a fiatalok okítására horvát nyelven megírta, valamint a huszárokról és lovakról hiánypótló alkotásokat hozott létre Csáktornyáról. A városról készült promóciós videóban közreműködött, így számos katonai kitüntetése mellett, Csáktornya is elismerte. Halála napjáig dolgozott egy könyvön, ami az Osztrák- Magyar Monarchia és Magyarország szerepét írta le a világháborúkban. Több mint 1200 oldalt készített el…

Aktív társasági életet élt és a közéletben részt vett. Tagja volt a helyi tűzoltó egyesületnek, a műszaki kulturális társaságnak, és 2018-ban alapító tagja a Zrínyi Lovas Szövetségnek. A lovak és az egyenruha iránti vonzalma nem csökkent. Aktívan közreműködött, hogy az egykori varasdi huszárlaktanyát helyreállítsák, és tudását átörökítette a Varasdi Határőr Huszárok Egyesületének megalapításában. Mint a háborút jól ismerő egykori hadfi, hitt és bízott a nemzetek békés egymás mellett élésében, így szorgalmazta a horvát katonai hagyományőrzők és más országok közötti együttműködések kialakítását. E tevékenységéért az Európai Hadtörténeti Csoportok Uniója arany fokozatú érdeméremmel tüntette ki.

Amikor a Somogyi Huszárok felköszöntötték 2018 nyarán, nem kisebb meglepetés érte, mint hogy a huszárhagyományok átörökítésében és a magyar- horvát hagyományőrző kapcsolatok terén végzett munkájáért a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség arany érdemkereszttel tüntette ki. Még megérhette, hogy a varasdi huszárok történelmi zászlajukat megkaphassa, s azt szalaggal ékesítsék fel 2018 decemberében…

Halálával nem csak a magyar királyi honvédség utolsó huszárjainak, s talán az utolsó határon túl élő, egyike távozott, hanem egy alkotó, aktív s hidakat építő ember.

Ha e sorokra tekintek, eleven valójában látom: ahogy felveszi a huszárcsákót, a huszárszablyát a magasba emeli, ami a tűző nyári napban megcsillan, szemében felébred a szikra s arcán a virtus suhan át. Megráz és elszomorít a felismerés, hogy kevés időt tölthettem vele, mert ami megadatott, az ajándék volt.

 

Erőt, Tisztességet!

Bosnyák Dávid János

Magyar Takarodó: Csrép József (1922-2019) emlékére
Magyar Takarodó: Csrép József (1922-2019) emlékére
Magyar Takarodó: Csrép József (1922-2019) emlékére
Magyar Takarodó: Csrép József (1922-2019) emlékére
Magyar Takarodó: Csrép József (1922-2019) emlékére
Magyar Takarodó: Csrép József (1922-2019) emlékére
Címkék