Lezajlott az MHKHSZ küldöttgyűlése

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2016. május 27. napján megtartotta éves rendes küldöttgyűlését. 19 tagegyesület képviselője jelent meg, így a küldöttgyűlés határozatképes volt.

V. Győrffy-Villám András örökös tiszteletbeli elnök köszöntötte és nyitotta meg a küldöttgyűlést. A napirendi pontok elfogadását követően Grubits Róbert alelnök, Székely Tibor távollévő elnök helyett tájékoztatta a küldöttgyűlést a szövetség 2015. évi működéséről, és megtartotta a 2015. évi pénzügyi beszámolót is. Felvezette a 2016. évre vonatkozó pénzügyi tervet, és az utolsó napirendi pont keretében az új belépő egyesületekről is beszámolt.

Ezt követően Ézsiás Vencel is megtartotta éves alelnöki beszámolóját.

A szövetség soraiba belépő egyesületek képviselői néhány mondatban bemutatták csapatuk tevékenységét, korszakát.

A küldöttgyűlés a beszámolókat elfogadta, a belépő tagok névsorát jóváhagyta.

A küldöttgyűlés végén a minősítési rendszer alaki és felszerelési és öltözeti követelményeivel kapcsolatban szólaltak fel a tagegyesületi képviselők. Szóba került a határrendészeti feladatokban való részvétel a polgárőrséggel való együttműködés keretében. A külhoni csapatok részéről felügyelőbizottsági tagjuk esetleges újraválasztása ellen emelték fel szavukat. A távolság nem lehet ok, mely miatt ne tudná elvégezni feladatát a kijelölt felügyelő bizottsági tag. A küldöttgyűlés az újraválasztást –a szövetség alapszabálya alapján- jelenleg nem látta megoldhatónak. Biztosította az erdélyi bajtársakat, hogy egységesen, azonos jogokkal és kötelezettségekkel tekint minden tagegyesületre. Jelenleg sem etikai sem erkölcsi ok nincs arra, hogy a külhoni csapatok által választott felügyelőbizottsági tagot újra keljen választani.

Összességében a szövetség a 2015. évet sikeresen zárta. Pénzügyi stabilitását megőrizte, komoly szakmai munkát végzett a tagegyesületekkel együtt. A minősítési rendszer eredménye már most kézzelfogható. A bábolnai kiképzőtábort követően a ménesgazdaság felkérte a szövetséget, hogy ismételje meg 2016. szeptemberében a programot, melyhez támogatását elvben biztosította.

Címkék