Katonai lovas kiképzés a M. Kir. Honvéd Lovasság gyakorlati szabályzata alapján

Tisztelt Lovassági Parancsnok Urak!

A magam és a nemzetközi (német, lengyel, svájci, angol) katonai lovas csapatok - szakirodalommal alátámasztott - tapasztalata és véleménye alapján jelentem ki, hogy a katonai lovas kiképzés, az alapképzés tekintetében gyakorlatilag megegyezik a „civil lovas” képzéssel, azután azonban eltér attól. Eltér, hiszen az alapképzés után szakosodni kell! A katonai lovaglás irányába történő szakosodást természetesen segíti, ha a lovas más szakágban képzettségre tett szert, de nem helyettesíti a lovassági kiképzést. A „modern” belovaglási és ló kiképzési elvek és módszerek is jelentősen különböznek a korabeli pótlovaknál alkalmazottaktól.

A mai magyar katonai lovaglásban szemléletváltásra, rendszeres és módszeres munkára van (lenne) szükség!

Mik az új/régi célok ló és lovas tekintetében?

A lovassági ló kitartó és feltétlenül engedelmes legyen, egyedül is készségesen menjen előre, a kívánt iramot egyenletesen tartsa meg, a természetes akadályokon készségesen hatoljon át, és minden jármódban könnyen engedje magát fordítani és megállítani. Hozzá van szoktatva a lövéshez, kürthöz, dobhoz, dzsidához, zászlóhoz és emellett lehetőleg minden „modern ingerhez” is.

A huszár helyes és szilárd üléssel bírjon, tanulja meg a feszítőzablával történő vezetést, legyen jártas –minden jármódban- a fegyverek használatában. A sor- és szakaszkiképzés során sajátítsa el az alaki- és harcászati ismereteket, jártassággal bírjon a harctéri felderítő- és biztosító szolgálatban, képes legyen terepen önálló alkalmaztatásra is.

Nem lovasokat kell képezni, hanem lovasságot kiképezni! Ennek bizonygatása helyett szeretném figyelmetekbe ajánlani a címbéli szabályzatot. A szabályzat útmutatásai alapján minden egyes csapat az alapszintről indulva katonai lovas egységgé válhat. Az elmúlt időszak tekintetében úgy látom, hogy erre egyre több egyesületnek igénye van!

Kérem, ne hanyagoljátok el a „Lovas kiképzése gyalog” fejezetet sem, hiszen sok esetben ez az alapja a lovon történő mozgásoknak, fegyverfogásoknak, tiszteletadásnak vagy éppen fegyverhasználatnak.

A dolog fontossága miatt, hadd hívjam fel a figyelmeteket a „Lovas kiképzése lóháton” fejezet fő tartalmi elemeire:

 • A lovagló oktatás alapfogalmai
 • Oktatás lovardában (elsősorban nem osztálylovaglás, hanem csoportok első mód és második mód szerinti „egyenkénti” lovaglása!)
 • Lovaglás nagy négyszögben (75x150m)
 • Lovaglás hosszú vonalakon (nyugodtan, tartósan, egyenletes iram magasabb jármódokban és futtatásban is)
 • Lovaglás a szabadban (változatos terepen, a pk. irányítása mellett, de határozott rend nélkül, lovakat kímélve, izgatottság nélkül)
 • Akadályokon való áthatolás:
  • ugratás (sorompó, vizes és száraz árok, stb.) 
  • átlovaglás széles árkokon
  • mászás meredek lejtőn
  • ingoványos terep
  • úsztatás
 • Fegyverfogások
 • Tiszteletadás
 • Fegyverhasználat (kard, karabély, pisztoly)
 • Kiképzés sorban és szakaszban:
  • lovas „alaki” és tiszteletadás
  • roham, gyülekezés
  • lóról szállás és felülés tűzharcnál
 • Kiképzés felderítő és biztosító szolgálatra:
  • lovas egyes kiképzése
  •  járőrök kiképzése
 • Újoncok kiképzése lóháton (I., II., III. időszak)

A szóban forgó szabályzat 3. fejezete a „Pótlovak idomítása

A "M.Kir. Honvéd Lovasság gyakorlati kiképzése, 1917" szabályzat a honlapon a Szabályzatok között, valamint a következő címekről érhető el:

 

Tisztelt Lovassági Parancsnok Urak!

Kérem, gondoljátok át, hogy a leírtak nélkül lehetünk-e hagyományőrző huszárok vagy ki-ki megelégszik a hobbilovas, sportlovas vagy „ügyes huszárnak tűnő lovas” státusszal. Ezúton kérlek benneteket, hogy a csatolt gyakorlati szabályzatot olvassátok végig, és kérem, hogy továbbítsátok tagtársaitoknak, lovas kiképzéssel foglalkozó edzőiteknek is.

A szövetség közgyűlésén várom őszinte véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy a fenti célokkal és a hozzájuk vezető úttal akartok-e, tudtok-e azonosulni!

Kópháza, 2018. március 1.                         

Bajtársi üdvözlettel:

Grubits Róbert huszárkapitány

Címkék