Gérecz Attila

A Magyar Hősök sorozat rendhagyó fejezeteként ezúttal a dicsőséges magyar forradalom, 1956 egyik majdnem elfelejtett hőséről emlékezünk meg, Gérecz Attiláról. Az 56’ Petőfijeként is emlegetett költő, hasonlóan száz évvel korábban élt elődjéhez sajátos életutat járt be.

Szülei hadapródiskolába adták, amely a kommunista hatalomátvétel után hátrányt jelentett a tovább tanulásnál. Tehetsége először a sport terén bontakozott ki, az öttusában nyújtott kiváló teljesítményt, s már 19 évesen a válogatott tagja. Nem sokáig élvezhette a sikereket, mert rövidesen koholt vádak alapján 15 év börtönre ítélték államellenes szervezkedésért. Három társát kivégezték, ő pedig megkezdte a keserű fogságot. A sors azonban úgy akarta, hogy itt is különleges helyzetbe kerüljön. A Váci fegyház ezidő tájt a kiváló magyar értelmiségiek gyűjtő helye volt. Háború előtti politikusok, tudósok, költők szenvedtek itt ártatlanul, és Attila keresve sem talált volna „jobb” helyet költői tehetsége kibontakoztatására. Első börtönversei már mutatták kivételes képességét, és az idősebb társak szeretettel egyengették fejlődését. Tollas Tibor, Kárpáti Kamil, Béri Géza voltak a mentorai, de mindenki szerette, aki csak közelebbi ismeretségbe került vele.

A szabadságvágy azonban egy pillanatra sem csitult benne. 1954-ben, kihasználva a júniusi zöldár adta lehetőséget bravúros módon megszökött, átúszta a megáradt Dunát, több ízben lerázta üldözőit. Kalandos úton jutott Pestre, ahol végül is árulás miatt elfogták, és újabb ítélet várt rá.

A szabadulást az 56-os forradalom hozta el számára. Azonnal a barikádokra sietett, és a Corvin áruháznál kapcsolódott be a szabadságharcba. Különleges testi adottságai és bátorsága révén eredményesen, de vakmerően harcolt. Amikor védelmi állása már tarthatatlanná vélt, visszahúzódott a Continentál szálló romos épületébe és onnan tüzelt tovább. Két orosz harckocsit is kilőtt, és még az emeletet ért telitalálatot is túlélte. November 7.én az alkonyati órákban tüzelőállást akart változtatni, vakmerően kitört, de egy géppisztolysorozat leterítette. A lendület még továbbvitte a legközelebbi kapualjig, ahol holtan esett össze, hősi halált halt Magyarország szabadságáért. Egy nő rokona az éj leple alatt a lakók segítségével a Klauzál téren ideiglenesen eltemette, végső nyughelyére, a Kerepesi temető 21-es parcellájába, a fiatal forradalmárok nyughelyére 1957-ben kísérték.

Gérecz Attila példaképe a soha meg nem alkuvó szabadsághősnek, a forradalom költőjének, aki életével és halálával hozzájárult egy egész nemzet becsületéhez.

Legyen a példaképünk!

2013.10.21.

v.Győrffy-Villám András
forrás: Sorsod művészete (Stádium Kiadó, Budapest, 2001.)

Címkék