Emléktábla a Pasubion

 A hadtörténelem legnagyobb aknaharcának, robbantásának a történetét Olaszországban hallottuk legelőször, kinti barátaink elbeszéléséből. Az I vh.-ban a kopár Pasubio hegy legmagasabb pontján (2220 m) befészkelő olasz csapatokat lerobbantották az osztrák csapatok, szólt a fáma. Akkor még nem tudtuk, de még csak nem is sejtettük mennyire lenyűgözi ez a történet csapatunkat.

Itthon véletlenül – már tudom, hogy ez nem volt véletlen - a kezembe került egy a Nagy Háború műszaki csapatainak cselekedeteit leíró könyv, melyben rövidesen megtaláltam az1./6. komáromi árkászszázad történetét, és ekkor derült ki hitelesen, hogy ők hajtották végre Endrődy László százados vezetésével, szín magyar tisztikarral és legénységgel azt a haditettet.

A történet igen röviden: Az első világháborúban az olasz hegyi alakulatok bevehetetlen állásokat építettek ki maguknak a Pasubio hegy legnagyobb pontján 2220m-en. Innen remekül ellenőrizték a közelben elvonuló két völgy útjait. Az osztrák-magyar hadak az olaszokéval szemben lévő csúcson és annak fennsíkján fészkelték be magukat az ellenségtől kb. 150 méterre. Hónapokig küszködtek egymással, míg az osztrák- magyar hadvezetés úgy döntött robbantani kell. Ez azt jelentette, hogy a mészkőbe járatot vágnak az olasz állások alá és azt felrobbantva megsemmisítik. Ezt a haditettet hajtotta végre a komáromi század. A újság terjedelem kicsinysége nem engedi meg a teljes, izgalmas leírást. (A történet részletesen olvasható a Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat honlapján.)

2009-ben dolgozott csapatunk ezen a hegyen a csúcs közelében egy olasz katonatemető rendbetételén. Ekkor jártuk be az egykori csatamezőt és született az ötlet, egy emléktábla állításra. Giacomo Framarin olasz barátunk igen hathatós közreműködésével, 2015. szeptember 5-én az egykori osztrák-magyar állások közepén, négy nyelvű bronz emléktáblát avattunk, a magyar katonáink, a komáromi árkászszázad mérhetetlen szenvedései, hősies helytállásuk és hadi dicsőségük emlékére.

Káplár Béla 

Emléktábla a Pasubion
Emléktábla a Pasubion
Címkék