Egyenruhák és lőporfüst

Egyenruhák és lőporfüst címmel az osztrák Hadtörténeti Múzeumban minden évben kétnapos hagyományőrző fesztivált rendeznek, amelyet idén július 9-10-én tartottak, és amelyen a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum partner szervezete, a Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár tagjai is részt vettek.

A több mint egy évtizedes múltra visszatekintő fesztivál minden évben sok ezer érdeklődőt vonz. Hangsúlyosan van jelen a középkor, a hagyományőrzők legnagyobb része ezt a korszakot jeleníti meg, ugyanakkor szép számban vannak jelen a kora újkort (harmincéves háború), a napóleoni korszakot, és természetesen az Osztrák-Magyar Monarchiát képviselő csapatok is. Az ilyen viseletben érkezőknek ezen a két napon ingyenes a belépés a múzeumba is.

A szokásos forgatag mellett bemutatók színesítették a napot: a közönség megismerkedhetett a harmincéves háború gyalogos harcászatával (pikások és muskétások bemutatója), az 1890-es évek monarchiás tüzérségének harceljárásaival (egy löveg szabályos tűzvezetése), illetve a különböző korok gyalogságának alaki fogásaival. Nagy sikere volt a lovagok bajvívásának, amely - bár nem volt minden elemében autentikus - jól visszaadta a tornák hangulatát. A középkori életből nem csak a háborúk, de a mindennapok is megjelentek, több csapat korabeli sátortábort épített fel, ahol hagyományos mesterségeket is bemutattak.

A Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár állománya által viselt, a Monarchia több közös huszárezredét megjelenítő egyenruhák – a szinten korhű dámákkal – szokás szerint nagy sikert arattak, de az újdonságként bemutatott osztrák-magyar trópusi egyenruha is sokak érdeklődését felkeltette, amelyet a Közel-Keleten (Jeruzsálem, Gáza) a török szövetségeseinket támogató csapataink viseltek. A rendezvényen jelen volt a jelenlegi aktív haderő részét képező 35. páncélgránátos zászlóalj is, amely egy Ulan típusú harcjárművet állított ki.

A rendezvény jól szervezett, magas színvonalú volt, és nem csak a résztvevő hagyományőrzőknek, de a kilátogató bécsi családoknak is tartalmas időtöltést nyújtott.

Címkék