Pápai Huszár Egyesület

A Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred parancsnoksága és I. osztálya Pápán állomásozott. A II. osztály elhelyezési körlete Érsekújvár volt. l9l4. augusztus l7-én Gorodok-Satanownál a vörös ördögök utolsó nagy lovasrohama tragédiába torkollott. Az érsekújvári osztály csaknem teljesen megsemmisült. A harmincas években a tiszteletükre emelt emlékműnél a II. világháborúig minden évben megemlékeztek az ezred szomorú végnapjairól. Aztán sok-sok éven keresztül csak az idő és a moha szürkesége borította az emlékművet, na és néha egy-egy odacsempészett virágszál.

Elsősorban az ő tiszteletükre, dicsőségük és emlékük megőrzésére, de minden idők huszárjainak emlékére, kik ártatlanul lettek áldozatai a történelmi korszakok különböző érdekeinek – egy hagyományőrző egyesület létrehozásán fáradoztunk. Néhány lelkes kezdeményező (Tóth Kálmán, Bedők János,  Bolla Kálmán) – irányításával 1992. június 30-án – az országban hatodikként – megalakult a Pápai Huszár Egyesület. A hathónapos próbaidő eltelte után l993. január l-vel teljesjogú tagja lettünk az akkor úgynevezett Európa Unió Magyar Lovas tagozatának. (Ma úgy nevezik: Magyar Huszár – és Katonai Hagyományőrző Szövetség). Ezt a szövetséget az előttünk l990 és 199l-ben alakult négy vidéki egyesület a Budapesti Történelmi Lovas Egyesület irányításával hozta létre. l993. január 3-al, aztán megtörtént az egyesület hivatalos bejegyzése is. 25 felnőtt taggal, három kishuszárral, 6 fő pártoló taggal indult útjára ez a nagyszerű vállalkozás. (Sajnos l5 év után a harmincnégy főből mindössze ll fő tagja a jelenlegi egyesületnek.)  Az alapító tagságot a lovaglás szeretete és a magyar huszár iránt érzett mélységes tisztelet hozta össze. Egyesületünk célul tűzte ki a magyar lovas – és huszár hagyományok felélesztését. Törekszik a lovas – és huszár hagyomány színvonalasabbá tételére és arra, hogy minél szélesebb rétegek ismerhessék meg nemzeti múltunkban, de a világtörténelemben is jelentős szerepet játszó huszárság történetét, kultúráját.

Megalakulás éve: 
1992
Alakulat-korszak: 
Alakulat: 
7. honvéd huszárezred
Fegyvernemek: 
Kapcsolat
Székhely: 
Laki u. 16.
Pápa
8511
Magyarország
Email: 
huszar@papaihuszar.hu
Szerepvállalás
Nyilvános bemutató: 
Igen
Iskolai élő történelemóra: 
Igen
Filmforgatás: 
Igen