Wack Géza huszár hadnagy

Wack Géza katonai szolgálatát a Nyíregyházi 4. Hadik András huszárezredben töltötte. Innen rövidesen a frontra vezényelték. 1941-ben a Gyorshadtest kötelékében egységével részt vett a Szovjetúnió elleni, győzelemmel végződött első hadjáratban. A 4/2 lovas század golyószóró rajparancsnokaként kitűnt helyzetfelismerésével és bátorságával.  Hazatérve folytatta egyetemi tanulmányait, majd ismét a front következett.

A lovas hadosztállyal 1944-ben indult el, és egységével részt vett a Prjipet-i mocsarakban vívott, és rendkívüli veszteségekkel járó harcokban. A huszárokat német alárendeltségben olyan területen, és olyan feladatokkal küldték azt első vonalakba, amelyekre sem fegyverzetük, sem kiképzésük nem volt alkalmas. Ennek ellenére hősiesen helytálltak, de nagy veszteségeket szenvedtek. A vitéz hadnagy itt sebesült meg először, emiatt hosszú időre kórházba került. 1944 őszén már az alföldi súlyos harcok részese. A tiszaugi hídfőt személyesen vezetett rohammal foglalta vissza románoktól, a későbbi küzdelmek során Újkécskénél ismét megsebesült.

Felépülése után a dunántúli harcok részese. Itt ismét kitűnt kezdeményező készségével, és vitézségével. Januárban sikeres rohamot vezetett a Pusztavám melletti magaslat visszafoglalására, majd a Kotló-hegyi hőstett következett, egy igazi huszáros bravúr. Önként jelentkezett, hogy egy tiszti járőrrel felderítést végez az oroszok által elfoglalt Csákvár községben. Az éjszakában, -20 fokos hidegben, térdig érő hóban indult a csapat, és sikeresen túljutott az orosz vonalakon. Egészen Csákvár belsejéig hatoltak, a sötétben a fehér álcalepelben menetelő egység nem tűnt fel az ellenségnek. Ekkor egy túlbuzgó őr felismerte, hogy nem oroszok, és le kellett lőni, amelyet Wack Géza hajtott végre. Erre kitört a pánik, a megszállók hatalmas lövöldözésbe kezdtek vaktában, melynek során az egyik huszár páncélököllel kilőtt egy tankot. A zavart kihasználva a huszárok visszavonultak, és veszteség nélkül elérték a magyar vonalakat

A háború végén három év orosz hadifogság következett, amelyet a vitéz huszártiszt ismét csak túlélt. Érdemei elismeréseképp megkapta a „Magyar Bronz Vitézségi Érmet”, a „Kormányzói  Különös Elismerést”, az „Újólagos Dicsérő Elismerést” ( ezüst vitézségi érem ) és a német „II.Osztályú Vaskeresztet”.

Géza bácsit volt szerencsém személyesen megismerni és megtisztelő barátságát megélni. 1991-től szinte valamennyi szövetségi gyűlésen jelen volt a Hadtörténeti Múzeumban, és figyelte a hagyományőrzők munkáját.

A múlt héten kaptam a szomorú hírt, hogy Wack Géza huszárhadnagy 94 éves korában elhunyt.  A másnapi közgyűlésen tetteiről megemlékeztem, és a katonai hagyományőrzők egy perces néma felállással tisztelegtek emléke előtt. Élete, harcai, sebesülései a legszebb ősi huszár erények hordozói, a Hazáért hozott áldozatos küzdelem jellemezői.

LEGYEN A PÉLDAKÉPÜNK!

v.Győrffy-Villám András

forrás: Győrffy-Villám A. - Az utolsó huszárok II.

Címkék