Versenykiírás - a MHKHSZ II. nemzetközi nyílt katonai lovas bajnoksága

2015. augusztus 15-16.

A rendezvény célja: A MHKHSZ lovas csapatainak-versenyszerű körülmények közötti- megmérettetése a nemzetközi katonai lovassport szabályai szerint rendezett versenyen, a komplex kiképzettség elérésének érdekében.

1.  Rendezvény helye: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 2943 Bábolna, Mészáros út 1.

2. Résztvevők elhelyezése: Kollégiumi szobákban. A beérkezés és a hazautazás időpontját a nevezéssel egyidejűleg kérem jelezni. (sopronihuszar@sopronihuszar.hu)

Beérkezés 2015.08.14. 17 00-ig!

Ellátás: napi 3x-i étkezés a versenynapokon.

A ló szállítás költségeinek térítésére a MHKHSz üzemanyag hozzájárulást nem biztosít.

3. Lovak elhelyezése: Mobil bokszokban, széna és ivóvíz biztosításával. Az etetéshez, itatáshoz és trágyaeltávolításhoz szerszámokat hozni kell!

4. A versenyre 4-6 fő csapatok+ max.3 fő segítővel, nevezési díj nélkül, további kísérők az étkezés és szállás költségeinek térítése mellett jelentkezhetnek. A versenyzők korhatára min. 16 év, a résztvevő lovak korhatára pedig min. 5 év.

A magyar csapatok kísérői a lovak felügyeletében, a verseny lebonyolításában, pályamunka, stb. feladatokban közreműködni kötelesek!

Nevezés legkésőbb 2015. 07.15. 20 00-ig, a csapattagok-, kísérők- és a lovak neveinek és születési dátumuk megadásával e-mailben történik. (sopronihuszar@sopronihuszar.hu)

5. Versenyöltözet és felszerelés: Minden versenyszámban a képviselt kor szerinti szolgálati- vagy díszöltözet, fegyverzet, katonai kantár és málházott nyereg az elvárás. Ínvédők-, segédszárak-, fülvédő használata és fáslizás nem megengedett! A fegyveres akadálypályákon ínvédő használata megengedett.

6. Felelősség: A versenyen való részvétel saját felelősségre történik. A 18 év alatti versenyzők esetében írásos szülői felelősségvállalási nyilatkozatot kérünk, a nevezéssel egyidejűleg! A versenyzők az általuk, ill. lovuk által okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartoznak! A versenyen kobak -18 éven aluliak számára kobak és gerincvédő- használatát a rendezőség előírja! Az előírt biztonsági felszereléstől eltérni csak saját, ill. szülői felelősségre lehet.

A fegyveres pályák és a terep-akadálypálya verseny előtti használata kizárást von maga után!

7. Állategészségügyi előírások: Ló útlevél, 1 éven belüli fertőző kevésvérűségre és 3 éven belüli takonykórra vonatkozó negatív vérvizsgálati eredmény és 6 hónapon belüli ló- influenza elleni védőoltás megléte. A fenti előírások betartása a versenyen való részvétel előfeltétele!

VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA

Járőrlovaglás P1

Járőrparancs alapján, kb.25 km-es távon a katonai lovas tudás- és képességek felmérése, ismeretlen terepen, feltételezett harci körülmények között, időre.
A részfeladatok értékelésekor max.200 pont szerezhető, az alábbiak szerint:

  • Katonás viselkedés (tiszteletadás, jelentés, vezényszavak, stb.)
  • Lovasok és lovak bevethetőségének megőrzése, az előírt feladatok végrehajtásával
  • Tájékozódás térkép segítségével
  • Felderítés, megfigyelés, helyzetmegítélés. Írásos jelentés, vázlatrajzkészítés
  • Taktikus lovaglás: terepadottságok kihasználása, alakzatok terepen terepakadályok leküzdése
  • Hírvivés
  • Lövészet

A járőrlovaglásra íróeszközt, kék és piros irónokat, jegyzetfüzetet, térképtáskát, iránytűt, távcsövet és elsősegélycsomagot vinni kell!

Lovas alaki csapatgyakorlat D1

4-6 fős csapat által – hozott zenére, kivont karddal végrehajtott- lovas alaki elemekből összeállított gyakorlatsor, melyet kb. 60x80m-es homokos talajú pályán, az alábbiakban megadott sorrendben kell bemutatni!

Ügetésben: Bevonulás, jelentés- 1. Kettesével jobbra át!-2. Átkanyarodás balra!- 3. Balra arc!- 4. Kettesével!- 5. Húzódás balra! Egyenest!- 6. Balra előre fejlődni! (Négyesével!)- 7. Balra kanyarodj! 2x- 8. Húzódás balra! Egyenest!- 9. Átkanyarodás balra!- 10. Járőr állj!- 11. Ügetést indulj! - Vágtát indulj!

Vágtában: 12. Balra kanyarodj! 2x- 13. Húzódás balra! Egyenest!- 14. Átkanyarodást balra (Rmax= 8 méter) 15. Vágta egyenes vonalon (min. 40 méteren) 15. Járőr állj!

Felállás a rövid falon. „Roham”: Lépés- Ügetés- Vágta- Ügetés- Lépés- Állj- Hátra arc - Lépésben a bírók elé, jelentés, kivonulás.

Értékelés: Minden elemre 0-10 pont adható (max.150 pont). Roham: max.20pont
Összbenyomás (gyakorlat „frissessége”, vezényszavak és azok hatása, katonai benyomás) max.15 pont.

Küllem (öltözet és menetfelszerelés állapota, teljessége) max.15 pont.
Szerezhető összes pontszám: 200 pont

Összekötő gyakorlatok nem kerülnek bírálatra.

Esés, bukás, ill. a szálfegyver leejtése esetén a teljes gyakorlat értékelése 0 pont.
Kivont kard nélküli végrehajtás esetén a szerzett pontok 50%-a adható!

Fegyveres csapat akadályverseny W1

A feladat álló, ill. fekvő célcsoportokból („ellenséges rajállások”= fűzfavessző, állóbáb, fekvő báb) létesített fegyveres akadálypálya leküzdése karddal, maximum 70cm magasságú természetes akadályok (fatörzs, sövény mélybeugrás, vizes akadály) közbeiktatásával, harcszerű körülmények (füst, ágyúlövés, géppuska-sorozat) között, osztályban - rajvonal alakzatban, ill. egyes oszlopban- végrehajtva, időre.

Célcsoportok száma: 6

Terepakadályok száma:4
Pálya hossza: kb. 1000m. Iram: 350 m/perc

Pontozás:

  • 20 pont, amennyiben a célcsoporton min. 3 találat született vagy az egyéb akadályt min. 3 csapattag sikeresen teljesítette
  • 10 pont, amennyiben a célcsoporton 2 találat született vagy az egyéb akadályt 2 csapattag sikeresen teljesítette
  • 5 pont, amennyiben a célcsoporton 1 találat született vagy az egyéb akadályt 1 csapattag sikeresen teljesítette

Az időmérés a csapat első tagjának startvonalon történő áthaladásával indul és az utolsónak célba érkező csapattag célvonalon történő áthaladásával végződik.

Időn belüli teljesítés esetén másodpercenként 2 pluszpontot kap a csapat.

Időn túli teljesítés esetén másodpercenként 2 mínuszpontot kap a csapat.

Bukás, esés esetén a szóban forgó versenyző a versenyt nem folytathatja és 50 pont/ bukott, ill. lóról esett versenyzőnként levonásra kerül.

Kard elvesztése esetén a versenyző a célig lovagol, de 50 pont/ kardot vesztett versenyzőnként levonásra kerül.

Szerezhető összes pontszám: 200 pont, a pontos távolságból és előírt iramból számított alapidő esetén a fenti plusz/mínusz korrekciós tényezőkkel módosítva.

Fegyveres egyéni akadályverseny W2 (kb.250m)

A feladat 10 cél leküzdése karddal végrehajtva. A célok egymástól 20-25 m távolságra vannak és 400 m/min iramból visszaszámolt, elvárt időn belüli teljesítés esetén, a célokért járó pontok pontlevonás nélkül adódnak össze, amennyiben vágta jármodban történik a végrehajtás. Célonként 20pont (összesen 200pont szerezhető). Az időtúllépés másodpercenként 10 pont levonással jár.

Célok az alábbiak: Start- 1. Fűzfavesszővágás jobbra- 2. Fűzfavesszővágás balra- 3. Szalmacsutak balra- 4. Szúróbáb jobbra- 5. Szúróbáb balra- 6. Szalmacsutak jobbra, ugrás közben (max.80 cm)- 7. Szúróbáb jobbra- 8. Fűzfavesszővágás jobbra- 9. Földi cél jobbra- 10. Szúróbáb jobbra, ugrás közben (max.80 cm)- Cél

A verseny értékelése

Csapatverseny értékelése: a P1, D1, W1 versenyszámokban megszerzett pontok összesítése alapján, Nemzetközi Bajnok Csapat és Magyar Bajnok Csapat címet hirdetünk.

Egyéni értékelés: a W2 versenyszámban elért pontok alapján Nemzetközi Egyéni Bajnok és Magyar Egyéni Bajnok címet hirdetünk.

A változtatások jogát a rendezőség fenntartja!

Sopron, 2015.07.10.

A kiírást összeállította:

Grubits Róbert
huszár kapitány

CsatolmányMéret
PDF ikon A rendezvény programja234.19 KB
A MHKHSZ II. nemzetközi nyílt katonai lovas bajnoksága
Címkék