Ünnepi köszöntő

Tisztelt Bajtársak! Tisztelt Barátaink!

Mindenek előtt szeretnénk megköszönni tagegyesületeinknek, minden egyes hagyományőrző bajtársunknak a 2017-ben végzett munkát. Az ő erőfeszítéseik, időbeli és anyagi ráfordításaik képezik a katonai hagyományőrzés nélkülözhetetlen alapját. Hasonlóképpen köszönjük támogatóinknak, hogy könnyebbé tették tevékenységeink megvalósítását.

A MHKHSZ 2015-ben a minőségi megújulás útjára lépett: a katonai hagyományőrzés minden szegmensét érintő kiképzési és minősítési rendszert vezetett be. 2016-2017-ben a tagegyesületek küllemi és alaki fejlesztése, illetve minősítése volt a cél, 2018-tól pedig az elméleti, harcászati és általános katonai ismeretek elmélyítésével, referenciák figyelembe vételével bronz, ezüst, arany minősítések megszerzése válik lehetővé.

Az egyéni minősítőkre 2019-től kerül sor. Ezzel egy régi álom válhat valóra, hiszen a szövetség keretében történő hagyományőrzés komplex tevékenységgé teljesedik ki, a rendezvények színvonala jelentős mértékben emelkedik.

Ennek érdekében a Szövetség 2018-ra a következő terveket, célkitűzéseket fogalmazza meg a maga számára:

 • A szövetség csapatainak szakmai támogatása a küllemi hiányosságok megszüntetésében, az egységesség, a korhűség, az állapot és a karbantartottság szempontjainak figyelembe vételével.
 • A gyalogos és lovas alakiság korabeli szabályzatokra alapozott készségszintű alkalmazása.
 • Az elméleti továbbképzés segítésére a szövetség honlapján 200-200 kérdésből álló tesztsorok készülnek a képviselt korszakok történelméről és a korszakok fegyvernemeinek ruházat-, fegyverzet- felszerelés valamint általános lovas ismeretek témaköreiben.
 • Harcászati kiképzettség növelése, mely a gyalog és lovon történő fegyverhasználatot célozza, terepakadályok leküzdésével, harcszerű körülmények között.
 • Az általános katonai ismeretek közül fontosak tartjuk a térképolvasás, tájékozódás, tereptan és lövészet területén megszerzendő jártasságot.
 • Egyéni minősítő rendszer kialakítása és a rendfokozatokkal, kitüntetésekkel, ill. más elismerésekkel való összehangolása.
 • Az eszmei és anyagi támogatottságunk növelése.
 • A tagegyesületek között egységes mérce alapján történő feladatelosztás és támogatási rendszer, a csapatok minősítéseinek és a fegyvernemek egyenrangúságának figyelembe vételével.
 • Ifjúsági tagozat létrehozása.
 • A nemzetközi munka újraélesztése
 • A közösség kohéziójának növelése, bajtársi közösségi életének fejlesztése a közösségi élet színtereinek színesítésével, közös kulturális események, túrák, megemlékezések, családi és bajtársi találkozók szervezésével.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek Áldott Ünnepeket, az új esztendőre jó egészséget, sok sikert, örömet és boldogságot!

Budapest, 2017. december 23.

a MHKHSZ elnöksége és törzstisztjei

Címkék