MHKHSZ-konferencia Bábolnán

Tisztelt Bajtársak!

A májusban lezajlott tisztújító közgyűlésen felállt új elnökség eddig elvégzett feladatainak eredményeként két fő irányban már kézzelfogható eredményekről számolhatunk be.

A Grubits Róbert alelnök úr hatáskörébe tartozó képzési és strukturális átszervezési munka eredményeként Bábolnán 2015. november 28-29-én kétnapos szakmai konferencia zajlott több, mint 50 fő részével. A nemzeti ménesbirtok történelmi falai és a hely szelleme igazán méltó környezetet biztosított számunkra és sugallta a kötelességszerű és konstruktív hozzáállást a résztvevőknek. Az elmúlt hónapok szakmai munkájának eredményeképpen a létszámában három legjelentősebb fegyvernem: a huszárság, a tüzérség és a gyalogság főbb történelmi korszakainak – Napóleoni kor, ’48-as szabadságharc, Monarchia, I. világháború és II. világháború – áttekintésére került sor.

A Székely Tibor elnök úr és Grubits Róbert alelnök úr által megbízott szakmai vezetők – Hornyák Gábor, Udovecz György, Farkas Tibor, Sándor Zsolt – előadásaikban ismertették az adott korszakra és fegyvernemre jellemző ruházati, viselkedési, alaki és harcászati szabályokat. A konferencián részt vett Dr. Tóth Gergely százados, a Magyar Honvédség Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának képviseletében, továbbá Balogh Zoltán nyugállományú határőr ezredes, a Ludovika Huszár Díszszakasz parancsnok helyettese.

A szakmai vitát követően döntés született arról, hogy elkezdődik a minősítő rendszer képzési anyagainak és feltétel rendszerének valamint szakirodalmának feltelepítése a honlapra. Ezzel párhuzamosan a szakmai referensek és instruktorok kijelölése valamint a gyakorlati képzések helyszínének és módszertanának meghatározása következik.

Köszönet illeti valamennyi résztvevőt az elkötelezett és segítőkész, aktív munkáért.

A másik fő irány az MHKHSZ kommunikációs rendszerének ujjászervezése, ezen belül a szövetség honlapjának dinamikus rendszerűvé történő átalakítása és a mai kor információs kihívásainak megfelelő aktivitás. Ennek szükségességét az alábbi szempontok miatt tartjuk fontosnak:

  • a szövetség tagegyesületei és az egyének közötti kommunikáció, hogy valóban szervesen együttműködő bajtársi közösséggé váljanak az azonos értékekért küzdő hagyományőrzők;
  • ennek érdekében belső használatra kidolgozott levelező rendszer felépítése;
  • a közös erőfeszítéseink révén megvalósuló szakmai munkánk és eredményeink demonstrálása, hogy partnereink szemében (HM, HIM, Minisztériumok, Önkormányzatok) megfelelően fontos és fajsúlyos megítélésben részesüljünk;
  • nemzetközi színtérre való kilépés, kapcsolatteremtés;
  • a képzési és minősítési rendszer kommunikációja, szakmai segédanyagok, források eljuttatása a csapatok felé;
  • képes bemutatkozási lehetőség az egyesületek számára;
  • hírek, beszámolók, képes tudósítások;
  • szakmai rovatok, állatorvosi, idomítási, pályázati, érdekképviseleti, jogi, fegyverhasználati témákban;
  • végül, de nem utolsó sorban nagy látogatottságúvá tenni a honlapot, hogy a társadalom minél nagyobb részének (főleg azon fiataloknak, akiktől a mi jövőnk is függ) átsugározni az általunk képviselt értékeket (hazaszeretet, áldozatkészség, hit, bajtársiasság);
  • ennek következményeképpen toborzás a hagyományőrzés illetve a nemzet számára.

A honlap átszervezésével kapcsolatos feladatok felelőse Ézsiás Vencel alelnök. A konkrét szakmai feladatok végrehajtásával Pető Istvánt, a Gödöllői Szent István Egyetem informatikai tanszékének adjunktusát bízta meg a szövetség.

Fontos leszögezni, hogy nélkülözhetetlen a csapatok információ szolgáltatása, hiszen csak ennek birtokában tud az új honlap tartalmassá válni. Kérünk valamennyi csapatot, hogy jelöljön ki összekötő tisztet, aki akár email-ben, akár szóban legalább heti-kétheti rendszerességgel kapcsolatot tart és híreket juttat el a szövetség kijelölt összekötő tisztjeihez.

A jövőbeni együttműködés reményében bajtársi üdvözlettel kívánok mindenkinek Áldott Ünnepeket!

Ézsiás Vencel
alelnök

MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
MHKHSZ-konferencia Bábolnán - fotó: Pető István
Címkék