A MHKHSZ II. nemzetközi nyílt katonai lovas bajnoksága

A MHKHSZ nemzetközi katonai lovas bajnokság 2015. évi versenyére Bábolnán került sor augusztus 15-16-án. A patinás lovas központ és a HM támogatásával szervezett verseny fontos mérföldköve a hagyományőrzők megmérettetésének. Fontos azért is, mert az elmúlt évtől kezdve, bekapcsolódva a nemzetközi versenyek rendszerébe kialakulni látszik az a - külföldi mércével is magas színvonalú - felmérő rendszer, amely megbízható képet ad a hagyományőrzés színvonaláról. A soproni huszárok tavalyi és idei második helyezése a németországi Gothában már megalapozta a magyarok tekintélyét, amelyet a bábolnai eredmények csak megerősítettek. A katonai hagyományőrzés ugyanis nemcsak a megemlékezések, koszorúzások, évfordulók ünnepségein való részvételt jelentik, nemcsak a csatabemutatókat, hanem az egykori kiképzési/felmérési rendszer újjáélesztését is. Valamikor hasonló ezred szintű versenyeken mérték össze a huszárok a tudásukat. Külön tiszteknek, s külön tiszthelyetteseknek kiírt rendezvények voltak, ezt mi összevontan kezeljük.

A bábolnai bajnokságra augusztus 15-16. között került sor. Kitűnő szervezés, kifogástalan ellátás huszárnak és lovának és ideális körülmények fogadták a nevezőket. Hét hazai, és két külföldi csapat érkezett, Németországból és Lengyelországból. A járőrverseny 30 km-es terepen, változatos feladatokkal indult. Tájékozódás, felderítés, elsősegélynyújtás, kézigránátdobás, távbecslés, elfogás, „harcszerű” lövészet, írásos jelentés készítése és szinte trópusi meleg tette próbára a csapatokat és lovaikat… Az alapos felkészülést igazolta, hogy komoly eltévedés nélkül mindenki jól teljesített, és szerencsésen célba ért. A legjobb eredményt a német csapat érte el.

A másnapi lovas alaki csapatgyakorlat vizsgán már a magyarok által bevezetett új rendszer szerint folyt tovább a verseny, ami azt jelentette, hogy mindenki azonos programot lovagolt, így az elbírálás sokkal reálisabbá vált. A csoportos programban az alakzatok pontos végrehajtásán kívül az egységes megjelenés és a történelmileg hiteles egyenruha, fegyverzet is befolyásolta a pontszámokat. A legjobban a soproni csapat szerepelt, kiemelkedő szintű megjelenésével és lovaglásával.

Ezután került sor a leglátványosabb versenyszámra, a fegyveres csapat akadályversenyre. Valódi katonai feladatok várták a lovasokat: kardhasználat, vízbe gázolás, természetes akadályok ugratása, harctéri körülmények között. Itt a pontos végrehajtás és az iram döntött, a csapatok időbeosztása, kockázatvállalása és természetesen a taktika is szerepet játszott. Jellemző a kiélezett küzdelemre, hogy az első helyezett soproni huszárok, és a második helyezett lengyel ulánusok között mindössze egyetlen pont különbség volt…

Az utolsó versenyszám, a fegyveres egyéni akadályverseny nagy lengyel fölényt mutatott. Az első három helyet ulánus foglalta el, a magyarok közül a legjobban Véghelyi József soproni huszár szerepelt és az előkelő negyedik helyen végzett.

Az ünnepélyes eredményhirdetés előtt katonazenekar, fogatok, és arab lovak felvezetése szórakoztatta a közönséget. A szakmai értékelést a Szövetség lovas szakértői elvégzik, de az már most biztosan látszik, hogy jó úton járunk. A versenyben részt vevő magyar csapatok mindegyikénél látszott, hogy komolyan vették a feladatot, és a tavalyihoz képest egyértelmű az előre lépés. Kiemelkedik a mezőnyből a soproni huszárok magas színvonalú, egyenletes teljesítménye, amellyel a csapatbajnokságot megnyerték. Külön dicséret illeti a csapat legidősebb tagját, az 51 éves Véghelyi Józsefet, aki az egyéniben a legjobb magyar versenyzőként lett a negyedik, ill. a bajnokság egyéni magyar bajnoka. Szorgalma, versenyzése, szerény viselkedése legyen példa a fiatal huszárok számára!

Szólni kell a szervezésről is. Grubits Róbert kapitány úr volt a mozgató motorja a verseny szervezésének és lebonyolításának. A helyszín kiválasztása, az akadályok felépítése, a külföldi csapatok meghívása, és még sok más feladat hárult rá, amit kifogástalanul hajtott végre. Székely Tibor elnökünk a HM támogatásnak megszerzésében jeleskedett, és végig jelen volt. Ézsiás Vencel őrnagy úr a verseny lebonyolításának mindeneseként tevékenykedett, és szokásához híven a bajtársi kapcsolatok erősítésére is maradt energiája… Csereklye Sándor egy éve ismét bekapcsolódott a rendezvények munkájába, de meg kell dicsérni valamennyi segítő hagyományőrzőt és Balogh Zoltán ny. alezredes bírótársamat is akivel nagyon jól együttműködtünk a zsűriben.

Tapolca, 2015.08.31.

v.Győrffy-Villám András
hő. dandártábornok, a versenybíróság elnöke

Címkék