A MHKHSZ felhívása a tagegyesületek támogatására

I. A felhívás háttere, célja:

 Az egyesületek által szervezett rendezvények és az egyesületek bel és külföldi rendezvényeken történő részvételének támogatása.

II. A támogatottak köre

Támogatási igényt kizárólag a MHKHSZ rendes tagegyesületei nyújthatnak be.

III. A támogatás  feltételei

A támogatásból megvalósítandó tevékenység 2017. évben kerüljön megszervezésre, lebonyolításra. (Már megrendezett eseményre is benyújtható támogatási igény)

IV. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek

Támogatható a 2017-ban megvalósuló rendezvény szervezési és lebonyolítási költsége. A tevékenységnek összhangban kell lennie a szervezet megalakulásának céljával.

Felosztható támogatási keretösszeg: 4.000.000 Ft
Pályázható összeg: 100.000- 400.000 Ft

V. A támogatási igény benyújtásának módja, határideje

Benyújtás módja: A támogatási igényt 1 példányban, a kitöltött Adatlapon, mellékletekkel együtt kell benyújtani postai úton és elektronikusan, legkésőbb a beadási határidő napján, igazolható módon a Székely Tibor 2144 Kerepes Szilasligeti u. 18. és a szekelytibor52@gmail.com címekre.

A támogatási kérelem mellékletei:

 • A pályázó referenciái (felsorolás)
 • A pályázó 2017 évi Programterve
 • Nyilatkozat a 2016 évi minősítőn való részvételről, a megszerzett minősítésről, ill. a 2017 évi minősítőn való részételi szándékról.

A támogatási igény beadási határideje: 2017. szeptember 01.

VI. A támogatási igények elbírálása

A támogatási igény elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A támogatási igényeket a MHKHSZ elnöksége bírálja el, figyelembe véve a Fegyvernemi Törzs tagjainak véleményét.

A bírálat szempontjai:

 • Pályázati cél: max.40 pont (nagyobb súllyal esik latba a saját rendezvény mint a      részvétel mások által szervezett rendezvényen)
 • Referenciák "súlya": max.20 pont
 • Éves programterv "súlya": max.20 pont
 • Megszerzett minősítés: max.30 pont
 • A rendezvényen közreműködő tagegyesületek részt vevő tagjainak a száma: max.  30 pont
 • Hazai és/vagy nemzetközi hatás: max. 20 pont
 • Költségvetés részletessége, megalapozottsága: max.20 pont
 • Bevont önrész és egyéb támogatás aránya a teljes bekerüléshez képest: max.20 pont
 • Összesen adható: 200 pont

A határidő után beérkezett és formailag nem megfelelő, hiányos pályázatok bírálat nélkül elutasításra kerülnek.

Elutasítandó azon szervezetek pályázata is, akik az előző évben a pályázati elszámolást nem a kiírásnak megfelelő módón nyújtották be vagy a szövetség honlapján a képes és szöveges beszámolót nem tették közzé.

VII. A bírálati eredmények közzététele

A bizottság a döntésről az igény benyújtót - valamennyi elbírált támogatási igény esetében – elektronikus levélben értesíti.

VIII. A támogatás elszámolása

 1. A támogatást kérő a támogatott projektről köteles szöveges és fényképes beszámolót készíteni, a megvalósulástól számított 10 napon belül, melyben leírja a megvalósított tevékenységet. A MHKHSZ képes és szöveges beszámolót honlapján közzéteszi.
 2. A támogatott köteles - a kifizetéseket igazoló bizonylatok másolatával- igazolni az önrész és a támogatás felhasználását.

 

Kerepes, 2017. 07. 23.  

Székely Tibor elnök sk.

CsatolmányMéret
Fájl Támogatási adatlap16.91 KB
Címkék