A limanowai csata emléknapja Sopronban

Ma azért gyűltünk itt egybe, hogy emlékezzünk! Emlékezzünk azokra, akik szó szerint az életüket adták a hazáért. Azért jöttünk el ma, hogy megpróbáljuk megérteni és átérezni mindazt, ami ott történt, s fejet hajtsunk Muhr Othmár és a Nádasdy huszárok vitézsége előtt.

Limanowa - ez a szó nagyszüleink nemzedékének a hősiesség és a bátorság, a helytállás és a kötelességteljesítés szinonimája volt. Azoknak az erényeknek a foglalata, amit minden magyar katonában és katonai hagyományőrzőben látni és becsülni szeretünk.

Limanowánál ki kellett tartani- mindegy milyen áron. Nekünk, akik békében élünk, néha talán nagyon erős szavak ezek. Ha nem tartották volna meg állásaikat, sokszázezer bajtársuk élete került volna veszélybe, a csata elvesztésével pedig a háború is baljós fordulatot vehetett volna a kezdet kezdetén. Ha nem tartottak volna ki, ha nem teszik meg mindazt, ami tőlük telik, a haza került volna veszélybe. Ők tudták és mélyen átérezték. ezt

Minden a huszárok ellen szólt: az ellenség minden tekintetben túlerőben volt, a géppuskákat leszámítva alig volt nehézfegyverük, lovasharcra tervezett fegyvereik és öltözetük, kifejezetten hátrányt jelentettek a gyalogharcban. Ám az ember ezúttal is legyőzte a csataterek matematikáját. Huszáraink győztek, s Magyarország nem lett a cár tartománya.

„Ha békét akarsz, emlékezz a háborúra”- Polmann Ferencnek, a Nagy Háború szakértőjének ez a gondolata mindennél jobban mutatja, hogy most, több mint 100 esztendő múltával, miért kell emlékeznünk az első világégésre.

Ha ismerjük a háború által felvetett problémákat, a háború természetét, sokkal jobban fogjuk érteni a háború emberi arcát, az általa megkövetelt áldozatokat, az érte megfizetett ár rettenetes voltát.

Ha ismerjük a Nagy Háború történetét, sokkal jobban fogjuk érteni, mekkora nyereség a béke, az adott ország lakóinak, a szomszédos népeknek, és a világ minden polgárának.

Ha ismerjük a Nagy Háború történetét, sokkal jobban fogjuk érteni az emberi kapcsolatokat, a szeretet értékét, mindazt, amiért élni érdemes.

Az emlékezés mindig felelősséggel jár. Azzal, hogy ismerjük a múltat, azt az utat, ami a jelenig vezetett, sokat tudhatunk meg emberségünkről, s rajta keresztül a jövőről. Mindazokról az erényekről, amelyek megtartották és megőrizték a magyarságot az elmúlt háborúkkal és megszállásokkal teli 1000 esztendőben.

PRO PATRIA REGE ET LEGE

A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
A limanowai csata emléknapja Sopronban
Címkék