A kiképzési és minősítési rendszer 2017-es feladatai

A MHKHSZ Elnöksége 2017. március 17-én a fegyvernemi törzstisztekkel és a korszakok fegyvernemi adjutánsaival kibővített gyűlést tartott. A napirenden a MHKHSZ Kiképzési és minősítési rendszer 2017. évi feladatai voltak. A gyűlésen az alábbi döntések születtek:

A szövetség 2017. augusztus 25-27. között összevont küllemi és alaki kiképzést és minősítést szervez. A helyszín jelenleg nem ismert, a vezetőség keresi a legköltséghatékonyabb megoldást. (Bábolna és Csobánka esett szóba, de várjuk az esetleges ötleteket) Nagyságrendileg 100 huszárra, 100 gyalogosra és 30 tüzérre számítunk. A hétvége napirendjében elméleti előadások is szerepelni fognak történelem, ruházat, fegyverzet és felszerelés, stb. témakörben.

A kiképzési hétvége a szövetség összes tagegyesülete számára nyitott, a 2016-ban elvégzett feladatok átismétlésére szolgál. A minősítőn az eddig minősítőre nem jelentkezett, 2016-ban alapminősítést nem szerzett, minősült, de további korszakban is minősülni akaró, az elért eredményüknél jobbat elérni kívánó csapatok vesznek részt. Az alaki és küllemi felkészüléshez szükséges anyagok a szövetség honlapján megtalálhatóak (Bemutatkozás menü > Irattár > Minősítési rendszer ill. Tudástár - Ugyanezek elérhetőek a nyitólap jobb oldalán, a Kiemelt tartalmak között).

Az alapminősítés megszerzésének előfeltétele a küllemi és alaki szempontok 80% feletti teljesítése! A minimális létszámra vonatkozó szabály sem változik: Érvényes minősítés megszerzéséhez, a szóban forgó tagegyesület bevethető/bevetésre kerülő állomány legalább 80%-ának (de minimum 4 főnek) kell a minősítésen eredményesen részt venni. 

A minősítők minden esetben a szövetség és a HM által kijelölt szakértői bizottságok közreműködésével történnek.

Költségviselés: A résztvevők és a lovak elhelyezése, ellátása, a kiképzést valamint a minősítést végző személyek tevékenységének honorálása szövetségi költségvetésből történik. Az utazás és ló szállítás költségeinek térítésére fedezet jelen állás szerint nem áll rendelkezésre. A MHKHSZ vezetősége keresi az esetleges lehetőségeket üzemanyag hozzájárulás kifizetésére. (pályázatok, támogatók, stb.)

Felelősség: A kiképzéseken és a minősítőkön való részvétel saját felelősségre történik. A 18 év alatti versenyzők esetében írásos szülői felelősségvállalási nyilatkozatot kérünk, a jelentkezéssel/nevezéssel egyidejűleg! A részvevők az általuk, ill. lovuk által okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartoznak!

Állategészségügyi előírások: Lóútlevél, 1 éven belüli fertőző kevésvérűségre és 3 éven belüli takonykórra vonatkozó negatív vérvizsgálati eredmény és 6 hónapon belüli lóinfluenza elleni védőoltás megléte. A fenti előírások betartása a részvétel előfeltétele!

A kiképzésre és/vagy minősítőre a nevezés legkésőbb 2017. 05.31. 20 00-ig, a dátumok és helyszínek valamint a teljes egyesületi tagnévsor és a résztvevő csapattagok neveinek és születési dátumának megadásával, e-mailben történik. (sopronihuszar@sopronihuszar.hu)

2017-ben tehát ismét a küllemi és alaki szempontokkal foglalkozunk, mellette pedig a szövetség vezetősége részletesen kidolgozza a 2018. évi kiképzési és minősítési feladatokat.

Az alábbiakban az elnökségi gyűlésen meghatározott feladatokat látjátok:

Általános feladatok:

 • A Napóleoni gyalogság táblázatát el kell készíteni és fel kell tölteni. Felelős: Vastag Dániel
 • Az Excel táblázatokban az elektronikus irodalom tartalmat pótolni és kiegészíteni szükséges. Felelős: Fegyvernemi törzstisztek és Korszaki adjutánsok
 • Az Excel táblázatokból megnyitható, feltöltött/ feltöltésre kerülő eredeti szabályzatok, segédletek használatához a Hadtörténeti Intézet hozzájárulását be kell szerezni. Felelős: Székely Tibor
 • Az Excel táblázatokban a pontértékeket %-ra kell javítani, az „Adható” oszlop megszüntetendő. Felelős: Berlinger Gábor

A.) Küllemi és alaki szempontok

 • Küllem/ Követelmények rublikában a szempontokat a küllemi minősítő lapok szerint javítani szükséges. Felelős: Berlinger Gábor
 • A Monarchia és az I. vh. gyalogsága alaki feladatsorát terjedelmében és nehézségi fokát tekintve össze kell hangolni a többi korszakéval. Az alapminősítés alaki követelményszintjét az egyesületek létszámához és a díszelgő feladatok ellátásához alkalmazkodó „Alaki I.” rész fogja tartalmazni. A készülő „Alaki II.” rész a szóban forgó korszak gyalogosainak további fejlődését és a szakasz szintű végrehajtást fogja szolgálni. Felelős: Magyar Gusztáv

B.) Elméleti ismeretek

 • Az Excel táblázatokban az Elmélet/ Szintfelmérés rublikákba a „szóbeli vizsga tételei” helyett „tesztkérdések” szöveg kerül. Kiegészítendő még az „Esszé a saját alakulatról (20 mondat)” szöveggel. Felelős: Berlinger Gábor
 • Az elméleti képzés és számonkérés eszközeként kvíz rendszer készül, témakörönként 200-200 kérdéssel, a fegyvernemi törzstisztek koordinálásával.

1. Történelmi kérdések:

 • Napóleoni korszak - Felelős: Vastag Dániel
 • 1848-49-es Korszak - Felelős: Berlinger Gábor, Hornyák Gábor
 • Monarchia és I. vh. - Felelős: Grubits Róbert
 • Horthy-kor és II. vh. - Felelős: Ézsiás Vencel

2. Ruházat, fegyverzet, felszerelés:

 • Napóleoni korszak gyalogsága - Felelős: Vastag Dániel
 • Napóleoni korszak lovassága - későbbiekben
 • Napóleoni korszak tüzérsége - Felelős: Kerekes Gábor
 • 1848-49-es korszak gyalogsága - Felelős: Berlinger Gábor
 • 1848-49-es korszak lovassága - Felelős: Hornyák Gábor, Ujhelyi Péter
 • 1848-49-es korszak tüzérsége - Felelős: Farkas Tibor
 • Monarchia és I. vh. gyalogsága - Felelős: Magyar Gusztáv
 • Monarchia és I. vh. lovassága - Felelős: Grubits Róbert
 • Monarchia és I. vh. tüzérsége- későbbiekben
 •  Horthy-kor és II. vh. gyalogsága - Felelős: Igler Attila, Grubits Róbert
 •  Horthy-kor és II. vh. lovassága - Felelős: Grubits Róbert, Igler Attila
 •  Horthy-kor és II. vh. tüzérsége - későbbiekben

3. Lovas alapismeretek kérdéssor

Tartalma: a ló színei, jegyei - a ló testtájai - a huszárlóval szemben támasztott követelmények - a ló útlevél tartalma - a ló szállítás, ill. a rendezvényeken való részvétel egészségügyi feltételei - patanyomfigurák a lovardában - a magyar lófajták Felelős: Ézsiás Vencel

C.) Fegyveres akadálypálya (végrehajtás szintidőre történik)

 • Lovassági akadálypálya alapelvek: riadó (lóra!)- lovas alaki/harcászati mozgások-„hat vágás” használata- szúrás álló és fekvő célpontra- terepakadályok: fatörzsek, sövények, víz, emelkedő, lejtő, stb.- roham szimulált gyalogsági négyszög ellen- harci körülmények (ágyú, füst, stb.) Felelős: Grubits Róbert, Hornyák Gábor, Ujhelyi Péter
 • Gyalogsági akadálypálya alapelvek: riadó- gyalogos alaki/ harcászati mozgások- terepakadályok- lőfegyverhasználat- szuronyharc- roham szimulált gyalogsági négyszög ellen, stb. Felelős: 1848-49-ig- Berlinger Gábor, Bója Lajos, Vastag Dániel,  I. vh.-tól: Magyar Gusztáv, Igler Attila
 • Tüzérségi akadálypálya alapelvek: riadó- töltés, tüzelés- ágyúmozgatás- akadályok- kardhasználat- ágyú védelme/roham szimulált gyalogság ellen, stb. Felelős: 1848-49-ig- Farkas Tibor, I. vh.-tól- későbbiekben

A kibővített elnökségi ülésen hozott döntések a résztvevők önkéntes vállalásai alapján, a feladatok 2017. május 31-i határidővel történő elvégzésével, határozatszintű kötelezettséget jelentenek.

A változtatások jogát a MHKHSZ vezetősége fenntartja!

Sopron, 2017. április 10.                                

Grubits Róbert huszár kapitány
MHKHSZ-alelnök
06 20 3599830

Címkék