Kiállítás a segesvári csatatérről

Kamarakiállítás nyílt a segesvári harctéren folytatott régészeti kutatásokról “Ki mondaná, hogy e hely csatatér?” címmel szerdán Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM). A kiállítás megnyitóján a Hagyományőrző Budai 2-ik Zászlóalj hét fővel vett részt és a kiállításhoz több fegyvert adott kölcsön a múzeumnak (eredeti gyalogostiszti szablyát, Augustin pisztolyt, karabélyt, puskát és Laukart szuronyt).

 budaihonvedek.hu

Segesvár neve az 1849. július 31-én, a Józef Bem és Lüders orosz tábornok csapatai között lefolyt ütközet után került fel a magyarok mentális térképére. Tudjuk róla, itt zajlott a „segesvári csata”, amelyben eltűnt a szabadságharc ikonikus alakja, a költő Petőfi. Ami a korban egysoros újsághír volt – „…koszorús népköltőnk, a tűzlelkű P. S. hír szerint elveszett” – talán éppen a világosi fegyverletétel időbeli közelsége miatt, az idők során tragédiává nőtt: az egyszerű honvéd-tömegsírból nemzeti gyászhely lett.

Csaták múzeumi bemutatását általában az indokolja, ha azok a nemzeti történelem valamilyen fontos, jelentősnek tűnő fordulópontjához kötődnek. A Fehéregyháza-Segesvár közti hadi események nem ilyenek voltak, de kultikussá tette őket Petőfi eltűnése és összemosódtak az emlékezetben a hamarosan bekövetkező katonai összeomlással, a szabadságharc bukásával. Petőfi maradványainak felkutatása, személyének azonosítása, „megkeresése” tehát ebben az értelemben nem volt cél, bár az ütközet tömegsírjainak meghatározása, és esetleges feltárása távlatilag beleférhetne a magyar csatatérrégészet trendjeibe. Végső, méltó nyughelyükre kerülhetnének a segesvári csata ma ismeretlenül, jeltelenül elföldelt áldozatai, a mintegy 1200 magyar halott. A kutatás segítségével rekonstruálhatóvá vált a csata lefolyása, olyan részletek, amelyet eddig csak visszaemlékezésekből ismerünk. Többéves munka eredményeként olyan történeti emlékek kerülhetnek elő és válnának bemutathatóvá – tüzérségi fegyverek maradványai, ágyúállások stb. – amelyek fontos és látványos rekvizitumai lehetnek a múlthoz való kötődésnek. A számba vehető, csatatereket bemutató, kitűnő nemzetközi példák viszont jelzik, maga a helyszínrekonstrukció, a valamikori történeti táj megjelenítése értékké válhat.

A PIM és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös projektjeként 2018-19-ben – a konfliktusrégészet módszertanát segítségül hívva – fémkeresős terepkutatás indult a segesvári csata lefolyásának megismerésére. Mintegy 400 lelet, többségében orosz és magyar lövedék GPS-pontjait sikerült térképre vinni, ballisztikai számítások alapján meghatározni az ütközet gócpontját, valamint Bem hadműveletének lenyomatait a valós tereppontokon azonosítani. Számos hadászati, katonai viseleti emlék jelzi a hadműveletben résztvevő magyar és cári katonai alakulatok konkrét mozgását.

A 2020. január 31-ig látogatható kamaratárlat helyszíni felvételek, térképek, archív fotók, visszaemlékezések és képzőművészeti ábrázolások segítségével tekinti át a kutatástörténetet, a ma látható emlékhelyeket, valamint bemutatja, hogyan alakították át az ütközetről szóló tudást a térképre vitt leletekből származó információk.

A zászlóalj fegyverei a kiállításon - fotó: budaihonvedek.hu

Török Petra főigazgató-helyettes a megnyitón elmondta, hogy a tárlat jó alkalmat jelent az eredmények, úgy mint a lézerszkenneres talajfelvétel, a leletmintázati térkép, a fegyverek, a ballisztikai eredmények és a lövedékek bemutatására, de egyúttal figyelmeztetés arra, hogy milyen gyors ütemben semmisül meg az egykori csatatér, milyen rossz állapotban vannak a hozzá kapcsolódó emlékhelyek, emlékművek.

Hermann Róbert főtanácsos, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos igazgatóhelyettese azt emelte ki, hogy egy ilyen jellegű kutatás igazolhatja az eddigi tudást, és ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen keveset tudunk Petőfi Sándor halálának körülményeiről, az összecsapás történetéről.

 Mónus Márton – MTI)

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója felidézte a kutatás kezdeteit és elmondta, hogy a fehéregyházi és segesvári környéknek jelentős régészeti potenciálja van.

Laszlovszky József régész, történész, a Közép-európai Egyetem Kulturális Örökség Tanulmányok programjának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar történelemnek három emblematikus csatája volt, a segesvári ütközeten kívül a muhi és a mohácsi csata. Mint mondta, Segesvár nagy vesztesége elsősorban nem az elvesztett csata, hanem a magyar irodalom egyik legnagyobb költőjének elvesztése. Kitért arra is, hogy a kamaratárlat a nagy költő teljes életpályáját, valamint a Petőfi-kultusz rétegeit bemutató két másik kiállítás között található, sok információt és tudást nyújtva.

 PIM

A kamaratárlat helyszíni felvételek, térképek, archív fotók, visszaemlékezések és képzőművészeti ábrázolások segítségével áttekinti a kutatástörténetet, a ma látható emlékhelyeket. Nem utolsó sorban arra válaszol, hogyan alakították át az ütközetről szóló tudásunkat a térképre vitt leletekből származó információk, mit tehet hozzá a régészet az elsősorban irodalomtörténeti problémaként a köztudatban élő kérdéshez: hol halt meg Petőfi?

Kurátor: Kalla Zsuzsa (PIM), dr. Polgár Balázs (HM HIM)

Látványterv, grafika: Mihaklov György, Széki András

Szakértő: dr. Kemény Krisztián (HM HIM)

Forrás: MTI, PIM

Kiállítás a segesvári csatatérről - fotó: budaihonvedek.hu
Régészeti kutatások a segesvári harctéren kiállítás megnyitója – Fotó: PIM
Régészeti kutatások a segesvári harctéren kiállítás megnyitója – Fotó: PIM
Régészeti kutatások a segesvári harctéren kiállítás megnyitója – Fotó: PIM
A zászlóalj fegyverei a kiállításon - fotó: budaihonvedek.hu
Hermann Róbert a segesvári csatatér kiállítás megnyitóján (fotó: Mónus Márton – MTI)
A Budai 2. Honvédzászlóalj hagyományőrzői Soós Zoltánna - fotó: budaihonvedek.hu
Eszmecsere Soós Zoltánnal igazgatóval – Fotó: PIM
Eszmecsere Soós Zoltánnal igazgatóval – Fotó: PIM
Címkék