Húsvéti üdvözlet

A Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A magyar katonai hagyományőrzés választott történelmi korszakainak döntő többsége a Szent Istvánt követő időkhöz kötődik, így számunkra is kiemelten fontos Jézus Krisztus értünk szenvedett kereszthaláláról megemlékezni. Olyan áldozatot hozott értünk, olyan példát adott, amely megmutatja az utat minden ember számára.

Ne felejtsük el, hogy a magyar hadtörténelem döntő többsége egyúttal a hit védelméről is szól, azt is megjeleníti. Akár a keresztes hadjáratokra, akár a tatárdúlásra gondolunk, akár az oszmán hódítás elleni másfél évszázados küzdelmekre, ezek egyúttal a hit védelméről is szóltak.

S erről szólnak egy kicsit napjaink nemzetközi problémái is. A Haza védelme, a magyar megmaradás elválaszthatatlan a kereszténység védelmétől, bármilyen félrevezető nevet is adnak a délről jövő terjeszkedésnek, amely ismét el akarja foglalni Európát, s ezzel elpusztítani hagyományainkat.

Fontos tehát, hogy a magunk módján, saját eszközeinkkel mi is kivegyük részünket ebből az önvédelmi harcból. Ez számunkra a hagyományinkhoz való töretlen ragaszkodást, a nemzeti összetartozás elmélyítését jelenti. A múlt kísért, amikor Nyugatról mondják meg nekünk, hogy miképp kell élnünk, mik a kötelességeink, hogy kit engedjünk be, és oktatnak ki demokráciából.

A magyar katonai hagyományőrzők mindig tudták, hogy mi a feladatuk, és ez most is így van. A következő napokban élvezzük a tavaszt, ünnepeljünk, amelyhez minden Bajtársamnak a legjobbakat kívánom, áldott békés Húsvéti Ünnepeket!

Erőt, tisztességet!

Tapolca, 2020. április 9.

v.Győrffy-Villám András h.ő.dandártábornok
a MHKHSz.örökös tiszteletbeli elnöke

Címkék