Hősök Napja, Budapest - 2011. május 29.

Május utolsó vasárnapja a „Hősök emlékünnepé”- A hatályát nem vesztett első törvény szerint:

„A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik a (1914–18. évi) világháborúk alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket áldozták fel.

A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövendő nemzedékek hősi halottai-nak dicsőségére, minden esztendő május havának utolsó vasárnapját, nemzeti ünnepnapot, mint a Hősök emlékünnepét a magyar nemzet mindenkori hősi halottainak szenteli.” Mi is e templomban jelenlevők is.

Urunk! Hálás szeretettel em-lékezünk a háborúkban elesett hősi halottainkra. – Add, hogy akik annyit szenvedtek, vérüket ontot-ták, és életüket áldozták hazánkért, megbocsátó irgalmadból élvezhessék örök békédet. s részük legyen az örök dicsőségben is.

Hallgass meg Urunk!
Kérünk Téged, hallgass meg minket

Fotó: Dessewffy Zsolt

Hősök Napja, Budapest - 2011. május 29.
Címkék