Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten

2022. február 12-én Kecskeméten a terveiknek megfelelően megkezdődött az MHKHSZ tagegyesületek honvéd gyalogsági csapatainak felkészülése a 2022-es hagyományőrző évadra. Az előző két évünket a pandémia bizony nagyon megkeserítette. A honvéd gyalogsági csapatok a programok, pályázatok, támogatások elmaradása miatt nehéz helyzetbe kerültek, mint minden más hagyományőrző csapat is az országban. Kérdéses volt, hogy vajon a vész elmúltával újra tudjuk –e magunkat szervezni?

Egy többlépcsős felkészülést terveztünk és valósítottunk meg. Első lépcsőben január 22-én szombaton a kecskeméti kiképző altiszteket gyűjtöttem egybe és egy felkészítő foglalkozást tartottunk nekik A második lépcsőben 8 egyesület altisztjét, dobosát és zászlósát valamint 15 kezdő honvédjét és a kecskeméti csapat 25 honvédjét fogadtuk a szokásos helyünkön a Kandó Kálmán Technikumban Kecskeméten. A teljes létszám 57 fő volt. A foglakozásokat 25 perces váltakozásban 5+2 állomáson végezték altisztjeink.

Nagy hangsúlyt fektettünk a fegyverkezelésre, összesen 600 db töltetet osztottunk ki a csapatok között. A délelőtt folyamán kis csoportokban inkább az egyéni fegyverkezelést emeltük előtérbe, délután pedig a nagy csapatban történő töltés lövés került a fókuszba. Külön kiképzést kaptak a zászlósok, ezáltal talán sikerül egységesíteni az ő mozgásukat, zászlókezelésüket! Külön színfolt volt, hogy a dobosokat sikerült egy csapatban a megszerzett eredeti dobjelekre oktatni. Ehhez a feladathoz Pozsár Tibor honvéd századost kértem fel, aki mint profi dobos vezette a beoktatást. A jelenlévő egyesületek tisztjei a karddal történő tisztelkedéseket gyakorolták eközben Berlinger Gábor százados úr vezetésével. Valamint azokat a helyzeteket egyeztettük, amikor a tisztek vezénylésében különbözőségek merültek fel. A délben elfogyasztott ebéd után Farkas Tibor és Berberovics István pirotechnikai és balesetvédelmi előadását hallgattuk meg. A nap zárásaként mivel jó idő volt, kimentünk az iskola szabad területére és 2 részre osztva a jelenlévőket a csapatmozgásokat gyakoroltuk.

A kiképzési tervben a harmadik ütemet a Szolnoki csata délelőttjén fogjuk teljesíteni, amikor a résztvevő csapatok teljes állománnyal vesznek részt a gyakorláson és elsősorban a csapatmozgásokra és a fegyverkezelésre fogunk fókuszálni. 

A képzés egész tartamára jellemző volt a fegyelmezett pontos feladat végrehajtás. Mindenki maximális odaadással végezte a gyakorlatokat. Külön kiemelném Triznya Arnold tizedes urat, aki az egész kiképzés háttér anyagát összeállította és magát a képzést is vezette. Mellette Pászti László tizedes úr is sokat segített a nap sikeres lebonyolításában, hiszen a külső csapatmozgásokat ő vezényelte le az egyesült csapatoknál.

Ezúton is köszönjük a Szövetség anyagi és erkölcsi támogatását.

Szkenderovics Zoltán
hő. százados, gyalogsági törzstiszt

Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Honvéd gyalogsági kiképzés Kecskeméten
Címkék