Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga

2016. november 19-én, a kecskeméti repülőbázison került megrendezésre a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség gyalogsági és tüzérségi alaki és küllemi minősítő vizsgája. Az idei év a vizsgára történő felkészülés jegyében telt: az MHKHSZ által felkért szakértők elkészítették korszakonként és fegyvernemenként a küllemi segédleteket, bírálati lapokat és az alaki feladatsort, mely ábrákon mutatja be az alaki mozgásokat és pontosan leírja a hozzájuk tartozó parancsszavakat.

Tavasszal és ősszel két központi kiképzés is lehetőséget adott a csapatok felkészülésére és oktató videó is készült azok számára, akik nem tudtak elmenni az alkalmakra.

A szövetségi gyalogsági csapatok szinte kivétel nélkül, a tüzércsapatoknak pedig nagy része már az első alkalommal jelentkezett az alapvizsgaként is értelmezhető minősítőre, majd szorgalmasan készültek, gyakorolták az alaki feladatsort és az utolsó pillanatig javítgatták, tökéletesítették a felszerelést, tisztították az egyenruhákat.

Az alaki és minősítő vizsga a gyalogságnál négy korszakot ölelt fel: az 1806-os napóleoni és az 1840-es magyar sorgyalogság korszakában a parancsszavak németül hangzottak el, a vizsgán a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület, a 32. Eszterházy Sorgyalogezred Hagyományőrző Egyesület és a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány csapatai vettek részt. A legnagyobb létszámot felölelő korszak az 1848/49-es szabadságharc volt, a minősítésre a Váci Nemzetőr Bandérium, a Szegedi III. Honvédzászlóalj, a Zalai 47. Honvédzászlóalj, a Békés megyei Károlyi Huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, a Budai 2. Honvédzászlóalj Budakesziről és a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskemétről érkezett. Az 1. világháború korszakát a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület és a pécsi Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület közös egységgel képviselte. A 2. világháború korszakából  a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány vizsgázott. A tüzérségi vizsgára Vácról, Dabasról és Szegedről érkeztek a tüzércsapatok. A minősítő vizsgákon összesen 115 fő vett részt.

Az alaki vizsga egy komplex feladatsort ölelt fel, ahol egy 20 x 40 méteres területen az oszlopban és vonalban történő alaki mozgások, tisztelgések és díszmenet mellett egy komplett koszorúzási ünnepség levezénylése is feladat volt. A koszorúzás részeként beiktatott 10 perces mozdulatlanság alatt vizsgálták meg a küllemi bírók az egyenruhákat, fegyverzetet és felszerelést. A bírák, Dr. Kedves Gyula fegyvertörténész, muzeológus és Dr. Baczoni Tamás, a Hadtörténeti Múzeum főmuzeológusa a pontozás mellett részletes szöveges indoklást is írtak a bírálati lapokra, amely nagy segítség a csapatoknak a hibák kijavítása, a felszerelés tökéletesítése érdekében. Az alaki feladatsorok pontozását Balogh Zoltán nyugalmazott határőr alezredes, Igler Attila hagyományőrző hadnagy és Magyar Gusztáv hagyományőrző tizedes végezték, a bírálati lapra felvezetett megjegyzéseik hasznos támpontokat adtak a csapatoknak az alaki hibák kijavításához. A csapatok többsége a lelkiismeretes felkészülésük eredményeként elérte a vizsgán a 80 %-os küszöböt, így minősített csapatként nemcsak referenciájukat növelik, de minden bizonnyal pluszpontokat kaphatnak a későbbi pályázatokon.

Az MHKHSZ minősítési rendszerének kialakítása a katonai hagyományőrző csapatok fejlődése érdekében indult el, az alaki szabályzatok, küllemi előírások pontosítása és egységesítése azt is lehetővé teszi, hogy a csapatok egy nagyobb egységbe is képesek legyenek összeállni, amellyel a csatabemutatók, katonai hagyományőrző rendezvények színvonalát is jelentősen növelhetik.

Berlinger Gábor hő. hdgy.
gyalogsági törzstiszt

 

Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Gyalogsági és tüzérségi minősító vizsga (Fotó: Pető István)
Címkék