Erdély visszatért!

75 éve annak, hogy a Második Bécsi Döntés értelmében Észak Erdély ismét Magyarország része lett! Illő hát, hogy méltómódon megemlékezzünk a nagyszerű eseményről, amely példát mutat arra, hogy a legnehezebb helyzetben sem szabad feladni a reményt a Haza felemelésére.

Az igazságtalan trianoni békediktátum megváltoztatásának szándéka vezette a két világháború közötti magyar külpolitika törekvéseit. Erőfeszítéseit siker koronázta. A Felvidék, majd a Kárpátalja felszabadulását követően 1940. augusztus 30-án született meg a II.Bécsi Döntés, amely visszaadta Magyarországnak az igazságtalanul elvett Észak-Erdélyt.

Augusztus 5-én indultak meg a M.Kir.Honvédség csapatai, huszárok, gyalogosok, gépesített egységek hogy birtokba vegyék a felszabadult területeket, amelyet augusztus 17-re be is fejeztek. Nyomukban átvette a rendészeti feladatokat a csendőrség. A bevonuló honvédeket a magyar lakosság elmondhatatlan örömmel fogadta. Sírva, ujjongva, éljenezve virágesővel ünnepelték a két évtizedes elnyomás végét. Tengernyi szenvedés és megaláztatás után ismét magyar világ köszöntött az ezer éves földre. Szeptember 11.-én v.Jáhny Gusztáv altábornagy vezetésével dísz szemlére vonultak be katonáink Kolozsvárra, ahol v.nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója mondott üdvözlő beszédet. A bevonuláson részt vettek katonaelődeink, apáink, nagyapáink, akik visszaemlékezéseikben soha el nem múló meghatottsággal és büszkeséggel emlékeztek meg a felejthetetlen napokról.

Nekünk, katonai hagyományőrzőknek, de minden magyarnak legyen az emlékezés egyben példa is arra, hogy soha nem szabad feladni a reményt, hogy egyszer jobbra fordul a magyar nemzet sorsa. Soha nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de aki önként lemond a jogairól, annak biztosan semmi jót! Változnak az idők, változnak a körülmények, ma az autonómia lehet a reális törekvés. Elődeink hittek az Istenben, hittek a Hazában, és hittek Magyarország feltámadásában.

Legyenek a példaképeink, higgyünk mi is!

v.Győrffy-Villám András A MHKHSz örkös tiszteletbeli elnöke

Címkék