Egy régi március…

Rohan az idő, nemrég ünnepeltük a Szövetség megalapításának negyed évszázados évfordulóját, s ennek is már lassan két éve. Most egy régi, több mint húsz éve lejegyzett naplórészlettel emlékezem meg a dicsőséges 1848-49-es forradalom és szabadságharc közelgő évfordulójáról, hiszen nekünk, huszár hagyományőrzőknek is van már múltunk, nem is akármilyen!

„…1998 március tizenöt. Szállingózó hóesésben százötven huszár élén léptetek a budai Vár felé. Az útvonalat rendőrmotorosok biztosítják. Százötven éves évforduló, százötven huszár. Lovam egyenletesen szedi lábait, mögöttem csattog az utca a több száz lópatkó alatt.

Magabiztos érzés tölt el. Lovam, fegyverem kitűnő, kettes oszlopban követ az ezredvég huszárságának színe-java. Válogatott legények. A hatalmas termetű Ferenczi Jani, a bikaerős Molnár, az acélkezű Ampli Feri, a csavaros eszű Vencel, és mind, a többiek. Olyan csapat ez, hogy nincs az az ellenség, amelynek velük neki ne mennék!

Álomszerű szédülés fog el. A házak lassan eltűnnek, és csatatér bontakozik ki. Szemben Windischgrätz lovasai látszanak. Vértesek, dragonyosok zárt csatarendben fegyelmezetten várakoznak. Feszült izgalom, mindenki a jelre vár. Felharsan a rohamra hívó trombita! A zászlók magasba emelkednek, kardot rántok, és megindulok ügetésben. A huszárok arcvonala nyílegyenes, lovaink vágtába csapnak, és egyre gyorsuló iramban száguldunk az ellenség felé. Mindent elsöprő huszárroham! Elkap valami ősi mámor, győzni, vagy meghalni, zúg, dübörög, ordít minden! Itt-ott felbukik egy-egy huszár, de a többi vágtat tovább. A gazdátlan lovak együtt maradnak a tömeggel, huszár és ló egy közösség… Már elérjük az osztrákok arcvonalát, ennek a rohamnak nem lehet ellenállni!

A hangzavarból egy rendőrmotoros szirénája térít vissza, a köd lassan eloszlik. Megjelenése azt jelzi, hogy rövidesen érkezik a köztársasági elnök. Díszsorfalat állunk, tiszteletadás, Himnusz. Az ünnepségnek vége, indulunk vissza az Óbudai szigetre, a huszártáborba…”

Eddig a naplórészlet, de a huszárság vágtat tovább. Volt, aki időközben „elesett”, s jöttek újak, fiatalok. Hatalmasat változott a világ. De bármi történjen is, mi nem változunk!

Erőt, tisztességet!

Tapolca, 2019. március 9.

v.Győrffy-Villám András

 

Forrás: Győrffy-Villám András: Ló és huszár in: Alibi hat hónapra – lovak, Aduprint Kiadó és Nyomda (2002)

Címkék