Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon

Az újszentiváni történelmi emlékpark története

2013-ban egyesületünk az addig dédelgetett Trianoni emlékmű további építésével felhagyva, az ott letelepített 4 db kopjafát onnan elvíve úgy döntött, hogy létrehoz egy olyan, az 1848/49-es Szabadságharcra emlékező helyszint, ahol méltó módon ünnepelhetjük akár március 15-ét , vagy október 6-át.

Ennek a helyét keresve az idén megboldogult Boldizsár Béla bajtársunk tanácsát megfogadva a helyszín az én székely rönkházamnak a kertje lett.

Boldizsár Béla ugyanis azt mondta, hogy ha nem akarod, hogy mindenki beleszóljon abba, hogy mit építesz, ha nem akarod zsűrizetni a terveket, pályáztatni a kivitelezést, majd ugrálni különböző politikai csoportosulások éppen aktuális igényeinek, akkor a saját földedre tedd az emlékművet, mert ott akkor ünnepelsz amikor akarsz és azt hívsz meg akit akarsz.

Ezen székely bölcsességet átlátva egy mesterséges szigeten egy óriási fűzfa alatt kezdtük meg a ’48-as Magyar honvédtábornokok kopjafáinak felállítását.

Az egyesület saját erejéből és saját kivitelezésben egy kőhidat épített a szigetre, ott egy emlékkövön álló sas, mögötte pedig egy 5 méteres zászlórúdon a nemzeti lobogót lengeti a szél.

Az évek során egyre szaporodtak a honvéd tábornokok kopjafái, részben az egyesület maga vagy tagjai állítottak fel több emlékoszlopot, de az utóbbi időben, mióta az ünnepségekre meghívunk hagyományőrző egyesületeket, egyre több kopjafa készül valamennyi hagyományőrző egyesület felajánlásából.

Csak néhány példát említsek:

  • Gál Sándor tábornok kopjafáját a Kézdivásárhelyi Hagyományőrző Huszáregyesület állíttatta,
  • Bem József tábornok kopjafáját a 85 Honvédzászlóalj hagyományőrző tüzérei Málnásfürdőről,
  • Nagy Sándor József honvéd tábornok kopjafáját a 2. Budai Honvédzászlóalj és Gyalogüteg hagyományőrzői Budakesziről,
  • és Kiss Ernő altábornagy kopjafáját a Hódmezővásárhelyi 15. Pálffy Huszárezred hagyományőrzői állították fel.

Az idei évben egyesületünk úgy döntött, hogy emléket állítunk egy ismeretlen honvéd katona szobrával, minden magyar honvédnek, illetve tágabb értelemben minden magyar katonának, aki életét áldozta a magyar szabadságért. Az ismeretlen őrt álló katona egy stilizált őrbódéban őrködik a honvédtábornokok álma felett.

A tervezett 29 kopjafából eddig a fele készült el, így folyamatosan bővítjük az emlékhelyünket, bízva abban, hogy más egyesületek is bekapcsolódnak ebbe a munkába, és egyre többször együtt ünnepelhetünk emlékhelyünkön.

Újszentiván, 2020. október 20.

Dr. Vass László
hő. ezredes 

Megemlékezés az Aradi Vértanúkról 2020-ban

Aki járt már Dr. Vass László hő. honvéd ezredes az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület elnökének újszentiváni házánál, az tudja, hogy a kertjében ez 1848/49-es szabadságharcra emlékező Történelmi Emlékpark kezd kialakulni.

Egy kis sziget közepén egy öt méteres zászlórúdon a magyar zászló van felhúzva. A zászlórúd előtt egy talapzaton egy széttárt szárnyú sas látható. A sas jobb oldalán Görgey Artúr honvéd tábornok kopjafája, a bal oldalán Damjanich János tábornok kopjafája látható. A Görgey tábornok kopjafája felőli oldalon néhány tábornok társának kopjafája található. Őket a Habsburg császár nem tudta kivégezni. A Damjanich tábornok kopjafája felőli oldalon pedig az Aradi Vértanúk kopjafái kezdenek sorakozni. Vass ezredes tervei szerint mind a 29 honvéd tábornoknak lesz itt az elkövetkező években kopjafája. Jelenleg 13 kopjafa áll. A kis szigetre egy kis kőhíd vezet be.

2020. október 6-án a kopjafák száma ismét szaporodott eggyel. A Hagyományőrző Pálffy-Huszár Egyesület Kiss Ernő honvéd altábornagy emlékére egy kopjafát állíttatott, amelyet az egyesület egyik tagja, nevezetesen Nagy-György János faragott meg.

De nem csak kopjafát avattunk és emlékeztünk az Aradi Vértanúkra, hanem arra a 176 000 honvédre is emlékeztünk, akik részt vettek az 1848/49-es szabadságharcban. Az ő tiszteletükre Szabó Zsolt szobrászművész egy ismeretlen honvéd egészalakos faszobrát faragta ki. A faszobor a szigetre vezető híd bal oldalára lett felállítva, ahol őrt áll és őrzi a tábornokok álmát.

Az eseményre Szegedről és környékéről sok meghívott hagyományőrző és velük szimpatizáló fogadta el Dr. Vass László ezredes meghívását.

Természetesen a megemlékezés a Himnusz közösen eléneklésével kezdődött, majd az ismeretlen őrt álló fahonvéd és Kiss Ernő honvéd altábornagy kopjafájának felavatásával folytatódott. Az avatások után a megemlékezés koszorúinak és virágainak elhelyezése következett. Majd a megemlékezés kulturális és történelmi része következett. Az Újszentiváni Hagyományőrzők Körének műsorában 0848/49-e dalokat, verseket hallhattunk, majd az Aradi Vértanúk és Battányi Lajos arcképeinek kivetítése mellett Dr. Vass László ezredes ismertette a vértanúk életútját, és Csepi László őrnagy a kivégzésük előtti utolsó szavaikat. A megemlékezést Szózat eléneklésével fejeződött be.

Ahogyan azt már dr. Vass Lászlótól megszokhattuk, egy igen színvonalas megemlékezés részesei lehettünk. S örömünkre szolgált, hogy egyesületünk is hozzájárulhatott a park teljessé tételéhez.

Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk Újszentivánon
Címkék