160 éves a Magyar Honvédség

A Honvédelmi Minisztérium felkérésére, 2008 május 18-án, katonai díszszemlének lehetett szemtanúja az a néhányezer ember, aki értesült a nagy eseményről. Ez különösen jó, hiszen 1985-óta nem volt példa arra, hogy bármilyen magasztos ünnep volt kis hazánkban, azért a régi jó katonazenekaros, lovas és gyalogos katonai parádé valahogy nem került a programok közé.

Nagy buzgalommal kezdtük hozzá a nem mindennapi kiképzést és gyakorlatozást igénylő feladathoz. A tét óriási volt, ki kellett találni, hogy mit mutassunk be az évezredes magyar hadkultúrából. Végül úgy döntöttünk, hogy a 160 éves, ténylegesen a honvéd névhez kapcsolódó hagyományőrző csapatok felvonulását kell megszervezni.

A Hősök tere kifejezetten ilyen célra (is) lett kialakítva. Zárt négyszög, keleti oldalán a királyszobrokkal, szinte adta magát. A Honvédelmi Minisztérium meghatározta, hogy a szemléhez biztosít egy katonazenekart, egy díszszázadot, a tábornoki és az atassé testületet. A szemlét a Magyar Honvédség Vezérkarának főnöke Havril András vezérezredes személyesen hajtja végre két hagyományőrző főtiszt kíséretében. A feladatot ezek után két részre osztottuk, a lovasság, valamint a gyalogság és a tüzérség méltó megjelenítésére. A lovasság parancsnoka, az MHKSZ elnöke, Győrffy-Villám András hő. tábornok, míg a gyalogság-tüzérség parancsnoka Dr. Ravasz István alezredes volt. A lovasság felállításáról most nem beszélünk, hiszen az MHKSZ elnökének évégi értékelésében ez benne van. Az Andrássy út felől, a tér két végére két tüzérségi eszközt állítottunk fel: egy 6 fontos, a szabadságharc korát idéző löveget, és egy II. világháborús légvédelmi ágyút. Közéjük került korszakonkénti bontásban a gyalogszázad négy szakaszban és a hozzájuk tartozó tüzérség személyi állománya. A sort az 1848-49-es honvédek Dr. Vass László hő. alezredes parancsnokságában, majd a Monarchia „boldog békeéveinek” katonái álltak Óvári Gábor alezredes parancsnoksága alatt. Őket az I. világháború bakái, Káplár Béla hő. tüzér százados, majd zárásként a II. világháború díszszakasza Jásdi Balázs hő. főhadnagy vezényletével követte. Minden korszak a saját korának megfelelő módon, csapatzászlóval, felszereléssel, és fegyverzettel rendelkezett.

A díszszemle előtt csupán egy gyakorlási lehetőség volt, de a saját, illetve a Honvéd Vezérkar véleménye szerint így is példaértékű végrehajtást produkáltunk. 2009-ben vélhetően ismét megmutathatjuk, hogy méltó módon képviseljük a magyar katonai hagyományőrzés feszes, sok fegyelmezést és kiképzést igénylő mozzanatát a klasszikus katonai parádét is.

CsatolmányMéret
PDF ikon 160 éves a Magyar Honvédség10.06 MB
160 éves a Magyar Honvédség
Címkék