Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Az Egyesületet 2014. évben abból a célból hoztuk létre, mint lelkes, a hazáért, Zala megyéért tenni akaró hazafiak, hogy a magyar nép e nemes küzdelmének hagyományát megőrizzük a gyermekeink, az utókor számára.

Az Egyesület deklarált céljai többek között az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharcban részt vett zalai honvédek emlékének, a Zala vármegyei vonatkozású eseményeknek a megőrzése, s ezek bemutatása, mind szélesebb körben való megismertetése. A zalai vonatkozású honvédzászlóaljak emlékének ápolása, Zala megye társadalmi ünnepein való részvétel.

Célunk, hogy a 48-as honvédséggel kapcsolatos hagyományőrző katonai találkozókon részt vegyünk, a magyar katonai hagyományőrzés ügyéért tenni akarókat összefogjuk Zala megyében.

A Jóisten segedelmével az elszakított területeken élő nemzettársainkkal élő kapcsolatokat ápolunk.

Az Egyesület tagjaiként egyként valljuk Gasparich Márk Kilit ferences hitszónok utolsó szavait:

„Éljen és élni fog a Haza!”

Megalakulás éve: 
2014
Alakulat-korszak: 
Alakulat: 
47. Honvédzászlóalj
Fegyvernemek: 
Kapcsolat
Székhely: 
Kossuth u. 3. I/1.
Zalaegerszeg
8900
Magyarország
Email: 
zalaihonvedek@gmail.com
Telefon: 
+36-70-325-3562
Szerepvállalás
Nyilvános bemutató: 
Igen
Iskolai élő történelemóra: 
Igen
Filmforgatás: 
Igen

dr. Szabó László

hő. honvéd tizedes
elnök

Sümegi László

hő. honvéd őrmester
titkár

dr. Szabó Csaba

hő. honvéd őrnagy
FB elnöke

dr. Varga Péter

hő. honvéd százados
gazdasági vezető

dr. Goldfinger Jenő

hő. honvéd
FB-tag

Győrvári Attila

hő. honvéd
FB-tag

Béres Gyula

hő. honvéd őrvezető

Birkás József

hő. honvéd

Kalmár Zoltán

hő. honvéd

Körhöcz Attila

hő. honvéd

Németh Dezső

hő. honvéd őrvezető

Sümegi Áron

hő. honvéd

Tóth László

hő. honvéd

Tuboly Kálmán

hő. honvéd főhadnagy