Würtenberg Sándor Egyesület

Az ötlet 2008-ban született, azt követte 2010-ben a Württemberg Sándor Egyesület bejegyzése. Az egyesület tagjai olyan elhivatottságot érző emberek, akik felvállalták a huszárság hagyományainak, szabályainak, erkölcsi alapjainak életben tartását. A huszárság az ország legrangosabb fegyverneme volt. Magyar legényt aligha érhetett nagyobb dicsőség, minthogy huszárnak sorozták. S mi, a kései unokák ma büszkén és féltett kincsként őrzünk egy-egy elhomályosult, megsárgult fényképet, amelyen huszár öregapánk feszít nyalka mundérjában, kifent bajuszával.

Tevékenységünkkel igyekszünk bekapcsolódni a magyarság értékmegőrző és értékteremtő anyagi-szellemi építkezésébe. Erdőszentgyörgyön néhány éve elindult a Rhédey márkanév népszerüsitése.

A huszárok bekapcsolódnak ebbe a folyamatba annál is is inkább mert szoros kötődése van a 6.Württemberg huszárezrednek Erdöszentgyörgyhöz. A XIX században a Habsburg Birodalomban tizenkét huszárezred volt a hadseregben, ezek mind magyar alakulatok voltak. A huszárezredek a szokásoknak megfelelően hadrendi számmal és névvel voltak ellátva. A név az ezredtulajdonos nevére utalt. Az egyesületünk ezért, Württemberg Sándor hercegről, kapja nevét kinek felesége, az erdőszentgyörgyi gróf Rhédey Claudia. Württemberg Sándor 1804-ben, szeptember 9-én született, Lajos württembergi herceg fia volt. Sándor herceg Württembergben töltött rövid katonai szolgálat után, még nagyon fiatal korá­ban átlépett az osztrák hadseregbe, ahol rendkívül gyorsan haladt előre, úgy, hogy már alig 40 éves korában tábornokságig vitte. 1850-ben a Bécsben állomásozó huszárezred tulaj­donosa lett, mely 35 éven át viselte az oly híressé és népszerűvé lett Württemberg nevet.

Megalakulás éve: 
2008
Alakulat-korszak: 
Alakulat: 
6. (Württemberg) huszárezred
Fegyvernemek: 
Kapcsolat
Székhely: 
Strada 22 Decembrie 3
547535 Erdőszentgyörgy
Románia
Szerepvállalás
Nyilvános bemutató: 
Nem
Iskolai élő történelemóra: 
Nem
Filmforgatás: 
Nem