Kisvárdai Huszár Bandérium Történelmi Hagyományőrző Kulturális Egyesület

Mi, akik 2016. július 4.-én szabad akaratunktól vezérelve, önkéntes elhatározásunkból létrehoztuk a Kisvárdai Huszár Bandériumot, s hogy jóban s rosszban együtt maradjunk a Kisvárdai Huszár Bandérium zászlaja alatt, közösen elhatározzuk, hogy megalkotjuk autonóm civil szervezetünk törvényes működésének lehetőségeit.

Céljaink a Huszár hagyományokra és életmódra épülő nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, hagyományápolás, a lósport, lovasturizmus oktatása és népszerűsítése. A nevelés, oktatás, képességfejlesztés terén: a modern világban is tipikusan magyar eredetű hajdani fegyvernemként közismert huszárság, s ezen belül is a hajdani 11.számú Székely Határőr Huszárezred hagyományainak megfelelően a tagok és a 12 éven felüli érdeklődő személyek minőségi lótenyésztéssel kapcsolatos szakmai tudásának fejlesztése, a hajdani huszárképességek fejlesztése, ezek folytonos oktatása , ezekre való nevelés az országos és helyi, valamint Európai Unióhoz tartozó tagállamok, illetve Erdély területén a huszárrendezvényeken. Az Ember és a Ló hagyományos kapcsolatának bemutatása az ez irányú - különösen huszár-ismeretek terjesztése, bővítése útján. A kulturális tevékenység körében: a huszár és egyéb lovas hagyományok kutatásán, nyilvánosság előtti megjelenítésén keresztül bemutatja a Huszárok kulturális és történelmi hagyományait hazai és nemzetközi szinten. A kulturális örökség megóvása körében: saját kiadványain keresztül, a lovas hagyományokkal kapcsolatos tárgyak gyűjtésével, készítésével és forgalmazásával, valamint a még élő hajdani huszárokkal és leszármazottaikkal való kapcsolattartás útján igyekszik bekapcsolni az egyetemes magyarságot a Haza értékmegőrző értékteremtő, szellemi és anyagi építkezésébe. A sport (nem munkaviszonyban és polgári jogi jellegű jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység!) körében: a lovas sport szolgálata, a lovas turizmus és a szabadidő hasznos eltöltése, az ifjúság rendszeres testedzése útján.

Megalakulás éve: 
2016
Alakulat-korszak: 
Alakulat: 
hamarosan...
Fegyvernemek: 
Kapcsolat
Székhely: 
Mátyás Király u. 64.
Kisvárda
4600
Magyarország
Email: 
kisvardaihuszar@gmail.com
Szerepvállalás
Nyilvános bemutató: 
Nem
Iskolai élő történelemóra: 
Nem
Filmforgatás: 
Nem