Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

Nemzetünk hagyományainak ápolása fontos feladatunk.

Az 1848-49-es magyar szabadságharc történelmünk egyik legfényesebb, legdicsőbb történelmi eseménye. Eseményeinek, szellemiségének megőrzése és ápolása hazafias kötelességünk.

Egyesületünk, a BÉKÉS MEGYEI KÁROLYI-HUSZÁR ÉS HONVÉD HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET 2010.november 27-én alakult Békéscsabán, mely 2013. október 21. óta közhasznú civil szervezetként működik.

A Békés Megyei név az egész Békés megyére kiterjedő összefogásra utal, az egyesület egy csapatban szeretné egyesíteni a megyén belül a hagyományőrzésnek eme formájához csatlakozni kívánókat. Az egyesület székhelye és működési területe Békéscsaba.

Az egyesület küldetése a modern világban is tipikusan magyar eredetű hajdani fegyvernemként közismert huszárság, ezen belül is a hajdani Károlyihuszárezred és az 1848-49-es honvéd gyalogosság, ezen belül a Békés megyéhez szorosan kapcsolódó 30. honvéd gyalogos zászlóalj megelevenítése, szellemiségének, történelmi és kulturális értékeinek bemutatása és hagyományainak ápolása, megismertetése  megyénkben, országosan és határainkon kívül.

Mivel a huszár bandérium bekerülési költségei sajnos jelenleg meghaladják vagyoni lehetőségeinket, és mivel a honvéd gyalogos zászlóalj felállítása jóval kevesebb összegbe kerül, ezért a 30. honvéd zászlóalj felállítását kezdtük meg saját önerőből, amely jelenleg is zajlik, de fontosnak tartjuk, hogy a közeljövőben életre tudjuk hívni a Károlyi-huszár bandériumot is, amit főleg pályázati és egyéb támogatásból szeretnénk megvalósítani.

Az 1848-49-es magyar szabadságharc alatt Békés megye a Károlyi (16.) -huszárezred toborzókörzetébe tartozott, megyénk fiait ebbe az ezredbe sorozták. Ez az ezred 1849-ben huzamosabb ideig Békés megyében állomásozott, ezért döntöttünk a Károlyi-huszár bandérium felállítása mellett.

Megalakulás éve: 
2010
Alakulat-korszak: 
Alakulat: 
30. honvéd gyalogos zászlóalj
Fegyvernemek: 
Alakulat: 
16. Károlyi–huszárezred
Fegyvernemek: 
Kapcsolat
Székhely: 
Derkovits sor 14. fsz. 3.
Békéscsaba
5600
Magyarország
Email: 
bmhuszar@gmail.com
Szerepvállalás
Nyilvános bemutató: 
Igen
Iskolai élő történelemóra: 
Igen
Filmforgatás: 
Nem