Arzenál Sportegyesület

Az Arzenál sportéletének segítése, az oktatáshoz kapcsolódó sporttevékenység szakmai támogatása, az egyetemi sportélet elősegítése. A sportegyesület tagjai számára biztosítja a szabadidő egészséges és kulturált eltöltését, az ifjúság fizikai teljesítőképességének, edzettségének fejlesztését, igazolt versenyzők bel- és külföldi versenyeztetésének feltételeit. A jövőbeni sporteredmények megvalósítása érdekében utánpótlás-nevelési tevékenységet végez. E területen együttműködhet más sportegyesületekkel is. Szervezi és támogatja a szabadidő hasznos eltöltését szolgál kulturális, tömegsport programokat. Lehetőséget biztosít tagsága és más személyek testedzésére, egészségének megőrzésére. Segítséget nyújt a munkavégzés közben történt sérülések utáni rehabilitációhoz. Lehetővé teszi tagjai és tagjain kívül más személyek részére a fizikai képességek szinten tartását és fejlesztését. Szakemberei segítségével közreműködik a magyar hadikultúra ápolásában, a kulturális értékek őrzésében és kapcsolatok ápolásában más országos szervezeteivel.

Megalakulás éve: 
2015
Alakulat-korszak: 
Alakulat: 
Hamarosan...
Fegyvernemek: 
Kapcsolat
Székhely: 
Táncsics M. u. 66.
Tatabánya
2800
Magyarország
Szerepvállalás
Nyilvános bemutató: 
Nem
Iskolai élő történelemóra: 
Nem
Filmforgatás: 
Nem