32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület

32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület

Az ezred története

VI. Károly német-római császár 1740 október 20-án bekövetkezett halála után lánya, Mária Terézia lépett trónra. A leányági öröklést vitató II. Frigyes porosz király megtámadta és elfoglalta Sziléziát, ezzel kitört az örökösödési háború. Később hadba léptek a bajorok, és francia segítséggel elfoglalták Linzet és Passaut. Ausztria a szétesés szélére került, amikor Mária Terézia a magyar rendekhez fordult segítségül. Válaszul rendi országgyűlés megszavazta 21622 gyalogos kiállítását.

Az 1741. évi 63. törvénycikk fölhatalmazása alapján Mária Terézia legott intézkedett arról, hogy a kiállítandó gyalogságból hat magyar gyalogezred alakítassék (Ujváry, Haller, Forgách, Andrássy, Szirmay és Bethlen, a későbbi 2., 31., 32., 33., 37. és 52. magyar gyalogezredek).

A felállítás alkalmával az ezredet ezredparancsnokáról nevezték el, amely elnevezését természetesen Forgách Ignácnak tábornokká és az ezred valóságos tulajdonosává történt kinevezése után is megtartotta 1773-ig, Forgách haláláig. 1773-tól 1802-ig az ezred tulajdonosa Gyulay Sámuel gróf altábornagy lett.

Az ezred 1796-ban kapta meg a császári és királyi hadseregben a 32. sorszámot. 1802-től 1832-ig Galánthai Eszterházy Miklós herceg tábornok, 1834-től 1875-ig pedig Estei Ferenc Ferdinánd főherceg és Modena hercege volt az ezred tulajdonosa.

Az "örök időkre Mária Terézia császárnő és királynő nevét viselő" jelzőt 1888-ban kapta az ezred. Az első toborozás útján beállítandó legénysége Pozsony, Nyitra és az ezekkel határos vármegyékből származott, míg későbbi toborzóhelye Kassa lett. 1781-től kezdve az ezred kiegészítését Pestről és a vele határos vármegyékből nyerte, vagyis ettől kezdve nevezhető az ezred Magyarország fővárosa háziezredének.

Megalakulás éve: 
1996
Alakulat-korszak: 
Alakulat: 
IR 32-es gyalogezred
Fegyvernemek: 
Kapcsolat
Székhely: 
Markó utca 7
Budapest
1055
Magyarország
Email: 
ir32reg@gmail.com
Szerepvállalás
Nyilvános bemutató: 
Igen
Iskolai élő történelemóra: 
Igen
Filmforgatás: 
Igen

Antal József

hauptmann
parancsnok

Barabás Ákos

gránátos
elnök

dr. Bánfalvi Gábor

fusilier
zászlós

Bánfalvi Richard

fusilier
dobos

Bartha Gergely

fusilier

Hoksza István

corporal

Hoksza Sándor

zimmermann

Juhák Tamás

fusilier

Kenesei Zsolt

fusilier

Kovács Katalin

markotányos

Kredits Ferenc

corporal

Kugler Bence

fusilier

Lacza Péter

fusilier

Magyar Márton

fusilier

Mihalik Ádám

fusilier

Molnár Péter

fusilier
dobos

Pataki Bence

fusilier

Polonyi Ádám

fusilier

Rózsa Attila

fusilier

Földi Pál

nyugalmazott tábornok

Horváth Lajos

nyugalmazott kapitány