vitéz Merész László páncélos hadnagy

1941 augusztusában az ukrajnai Uman körül nagy szovjet erőket zártak körül a magyar és német csapatok. Augusztus 6.-án a gyorshadtest kötelékében harcoló 1.magyar lovasdandár egyik páncélgépkocsi szakasza Merész László parancsnoksága alatt felderítő útra indult. Merész páncélgépkocsijai egy erdei úton szembe találkoztak a feléjük ügető orosz lovassággal. Merész parancsot adott a tüzelésre. A hatás borzalmas volt. Orosz katonák és lovak tömege esett áldozatul a két „Csaba” páncélgépkocsi tüzének ( a harmadik ugyanis hátramaradt ) A magukat megadó foglyok tömegével nem tudtak mit kezdeni, jelentést tettek az oroszok megjelenéséről, majd visszatértek az ütközet színhelyére. Pár óra múlva ugyanazon az úton egy 20 tehergépkocsiból álló orosz oszlop közeledett. Merész zászlós páncélgépkocsijai újra tüzet nyitottak, és a megtorpant,majd fordulni akaró, vagy az árokba fordult gépkocsikról leugráló szovjet gyalogságot is halomra lőtték. Rövidesen 2 harckocsi is befutott az útra és tűzpárbaj keletkezett a páncélosok között. Az egyik „Csaba” periszkópját ellőtték, mire a bátor vezető nyitott vezetősisakkal vezetett tovább, amíg fejsérülést nem szenvedett. Merész zászlósnak mégis sikerült a náluknál sokkal erősebb harckocsikból egyet tűzzel megvakítani, mire a harckocsik visszafordultak.

A magyar páncélgépkocsik sérülten és sebesültekkel ugyan, de bevonultak és újabb foglyokat is hoztak magukkal, akiknek kihallgatásából kiderült, hogy egy orosz kitörési kísérletet hiusítottak meg. A harc hevességére jellemző, hogy a két páncélgépkocsi összesen 12 000 géppuska, és 720 nehézpuskatöltényt lőtt ki.

Merész zászlós visszafordulás és jelentéstétel helyett bátran szembeszállt az ellenséggel, az orosz lovasságot,majd a gyalogságot szétverte, a harckocsikat visszafordulásra késztette, a foglyokat beszállította.

Merész László zászlóst vitézi tettéért soron kívül hadnaggyá léptették elő.Elnyerte a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét a hadiszalagon kardokkal, majd a Kormányzó a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel tüntette ki, és a Vitézi Rend felvette sorába!

Legyen a példaképünk!

Közölte : Győrffy-Villám András
Forrás : v.Adonyi Ferenc:”A magyar katona a második világháborúban” 1954, Klagenfurt

Címkék