A MHKHSZ tisztújító közgyűlése

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2019. február 24-én a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében tartotta meg tisztújító küldöttgyűlését.  A küldöttgyűlésen az 56 tagegyesületből 50 egyesület képviselője volt jelen és további 20 egyesület jelentkezett belépésre. A jelentkező egyesületek többsége korábban már tagja volt az MHKHSZ-nek, a szövetség elmúlt években tapasztalt szakmai munkája és látványos programszervezése alapján kérték tagságuk megújítását.

A küldöttgyűlés megnyitóját követően Demeter Attila alezredes úr, az MH HFKP TKHO osztályvezetője köszöntötte a résztvevőket és tájékoztatta a jelenlévőket az MH és az MHKHSZ együttműködési lehetőségeiről.

A küldöttgyűlés levezető elnöknek v. Győrffy-Villám András urat választotta meg. A levezető elnök felkérte Farkas Tibor urat jegyzőkönyv vezetésére, Balatoni Katalin úrhölgyet és Veres Sándor urat pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek, amelyet a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott. A levezető elnök kinyilvánította, hogy a küldöttgyűlés szavazatképes és ismertette a napirendi pontokat, amelyet a küldöttgyűlés megszavazatott:

  1. Új tagok bemutatkozása, felvétele.
  2. Jelölő-, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  3. Tisztségviselők választása
  4. Alapszabály módosítása
  5. Egyebek

A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy az újonnan belépő egyesületek szavazási jogukat gyakorolhassák a tisztújító választáson.

Az 1. napirendi pont szerint az új és rendes tagságát megújító belépő tagegyesületek bemutatkozása és felvétele következett. A jelentkező egyesületeket a küldöttgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, így az új tagegyesületekkel a szavazásra jogosult egyesületek képviselőinek száma 70 főre alakult.

Az MHKHSZ újonnan belépett egyesületei:  Art Equest Egyesület, Arzenál Sportegyesület Tatabánya, Bajvívó Magyarok Egyesület, Gödöllői Lovassport és Hagyományőrző Egyesület, Hagyomány és Lovas Kultúra Alapítvány, Hertelendy Huszár Regiment, Jász Lovas Bandérium, Kanizsa Lovasklub S. E., Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület, Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület, Kocsér Községéért és Polgáraiért Alapítvány, Magyar Huszár Hagyományőrző Gyerekcsapat Egyesület, Magyar Solymász Egyesület, Maróti Hagyományőrző Egyesület, Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományőrző Egyesület, Pannon Vitézlő Oskola, Siklósi Hagyományőrző Egyesület, Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület, Sorgyalog Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, Tápiószentmártoni Hő. Egyesület

A 2. napirendi pont alapján a küldöttgyűlés megválasztotta a Jelölő-, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottságot. A Jelölő bizottság tagjai: Rácz Tamás, Dr. Szabó László és Kerekes Gábor, a Mandátumvizsgáló bizottság tagjai: Balogh Zoltán, Vastag András és Ujhelyi Péter lettek.

A Jelölőbizottság nyilvánosságra hozta a jelöltlistát, majd a levezető elnök megkérte a jelölteket felállva, szóban jelezzék, ha elfogadják a tisztséget. A jelölések elfogadása után a következő jelöltek maradtak versenyben:

  • Elnök jelöltek: Grubits Róbert és Székely Tibor
  • Alelnök jelöltek: Berlinger Gábor, Ézsiás Vencel és Hornyák Gábor
  • Becsületbíró jelöltek: Endresz János és Dr. Vass László
  • Becsületbírósági tagjelöltek: Balogh Zoltán, Békési Gábor, Fodor Szabolcs, Dr. Nagy József és Dr. Szabó László
  • Becsületbírósági póttag jelöltek: Ampli Ferenc, Csepin Péter, Domina Barnabás és Horváth Gábor

A 3. napirendi pont alapján megkezdődött a tisztségviselő megválasztása. A levezető elnök elrendelte a titkos szavazás megkezdését és ismertette, hogy a 70 érvényes szavazat 75%-ára, vagyis 53 szavazatra van szükség.

Elnöki tisztség: A 70 leadott szavazatból 2 érvénytelen szavazattal, Grubits Róbertre 13 (18,6%), Székely Tiborra 55 (78,6%) szavazat érkezett. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Küldöttgyűlése Székely Tibort választotta meg az MHKHSZ Elnökének.

Alelnöki tisztség: A 70 leadott szavazatból, 0 érvénytelen szavazattal Berlinger Gáborra 68 (97%), Ézsiás Vencelre 52 (74,3%), Hornyák Gáborra 15 (21,4%) szavazat érkezett.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Küldöttgyűlése Berlinger Gábort választotta meg az MHKHSZ Alelnökének.

Ézsiás Vencelre és Hornyák Gáborra nem érkezett elegendő szavazat, ezért újabb választási forduló került megtartásra, majd Hornyák Gábor a 2. forduló előtt visszalépett a tisztségtől. A tisztség betöltéséhez a közben két távozó képviselő után 68 érvényes szavazat 75%-a, azaz 51 szavazat volt szükséges. A 3. fordulóban Ézsiás Vencelre 51 (75%) szavazat érkezett.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Küldöttgyűlése Ézsiás Vencelt választotta meg az MHKHSZ Alelnökének.

Felügyelő bizottsági tag tisztség: A 68 leadott szavazatból Kun Attilára 21 (30,9%), Páli Csabára 47 (69,1%) szavazat érkezett. Kun Attilára és Páli Csabára nem érkezett elegendő szavazat, ezért egyszerű többséggel Páli Csabát választotta meg a Küldöttgyűlés.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Küldöttgyűlése Páli Csabát választotta meg az MHKHSZ Felügyelő bizottsági tag tisztségre.

A Becsületbírósági tagok választásához legalább 50%-os szavazatarány volt szükséges.

Becsületbíró tisztség: A 68 leadott szavazatból Dr. Vass Lászlóra 63 (92,6%) szavazat érkezett.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Küldöttgyűlése Dr. Vass Lászlót választotta meg az MHKHSZ Becsületbíró tisztségre.

Becsületbírósági tagok tisztség: A 68 leadott szavazatból Dr. Szabó Lászlóra 47 (69,1%), Békési Gáborra 30 (44,1%), Balogh Zoltánra 16 (23,5%), Fodor Szabolcsra 13 (19,1%), Dr. Nagy Józsefre 23 (33,8%) szavazat érkezett.

Becsületbírósági póttagok tisztség: A 68 leadott szavazatból Ampli Ferencre 22 (32,4%), Csepin Péterre 27 (39,7%), Domina Barnabásra 11 (16,2%), Horváth Gáborra 4 (5,9%) szavazat érkezett.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Küldöttgyűlése Dr. Szabó Lászlót választotta meg az MHKHSZ Becsületbírósági tag tisztségre.

A fordulóban továbbjutott személyek Békési Gábor, Dr. Nagy József (Becsületbírósági tag tisztség), Ampli Ferenc, Csepin Péter (Becsületbírósági póttag tisztség). Időközben újabb tagegyesületi képviselő távozott, így a tisztség betöltéséhez a 67 érvényes szavazat legalább 50%-a, azaz 34 szavazat volt szükséges.

Becsületbírósági tagok tisztség II. forduló: A 67 leadott szavazatból, 0 érvénytelen szavazattal, Békési Gáborra 31 (46,3%), Dr. Nagy Józsefre 34 (50,7%) szavazat érkezett.

Becsületbírósági póttagok tisztség II. forduló: A 67 leadott szavazatból, 0 érvénytelen szavazattal, Ampli Ferencre 30 (44,8%), Csepin Péterre 35 (52,2%) szavazat érkezett.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Küldöttgyűlése Dr. Nagy Józsefet választotta meg az MHKHSZ Becsületbírósági tag tisztségre.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Küldöttgyűlése Csepin Pétert választotta meg az MHKHSZ Becsületbírósági póttag tisztségre.

 

Az elnöki tisztség betöltetlenségének esetére felvetett 4. napirendi pont szükségtelensége miatt törlésre került.

Az 5. napirendi pont szerinti felszólalások a következő sorrendben történtek: Székely Tibor, Ézsiás Vencel, Bosnyák János, Heim Sándor, Hornyák Gábor és Serf András rövid beszédét halgatták meg a résztvevők.

Ézsiás Vencel alelnök úr felvetésére a küldöttgyűlés egyhangúlag megszavazta az MHKHSZ Ifjúsági Tagozatának létrehozását.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 76 tagegyesületével az egyik legrégibb és legnagyobb civil egyesületek képviseletéért felelős ernyőszervezet az országban, amely több, mint ezer hagyományőrzőt képvisel. Az új elnökség nemcsak folytatni kívánja az elmúlt években felgyorsult szakmai munkát, hanem további nagyszabású csatabemutató és katonai hagyományőrző ismereterjesztő események szervezésével, a minősítő rendszer optimalizálásával és folytatásával, az ifjúsági tagozat létrehozásával és működtetésével, új tagegyesületek toborzásával és erőteljes marketing tevékenységgel kívánja tovább erősíteni a szövetség tevékenységét. Az elnökség új felállásban, fegyvernemi felelős alelnökökkel folytatja a munkát, a továbbiakban Székely Tibor elnök mellett Ézsiás Vencel lovassági alelnökként, Berlinger Gábor gyalogsági és tüzérségi alelnökként szervezi a fegyvernemi feladatokat.

A MHKHSZ tisztújító közgyűlése (fotó: Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület)
A MHKHSZ tisztújító közgyűlése (fotó: Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület)
Címkék