Csapó József tüzér főhadnagy és bajtársai

Az első történet Kárpátalja visszafoglalásával kapcsolatos, hőse ecsedi Csapó József tüzér főhadnagy és bajtársai.

1939 vízkeresztjének hajnalán a csehek betörtek a magyar határon és Munkács felé nyomultak. Csapó főhadnagy mindössze egy pisztollyal felfegyverkezve nyolcad magával azonnal a Latorca hídján át Oroszvég felé sietett, ahonnan a csehek 600 emberrel, tüzérséggel, és 3 páncéljárművel közeledtek. A magyarok hősi elszántsággal azonnal megtámadták őket. Az első páncélkocsit Rozs József zászlóssal harcképtelenné tették, míg a másik kettőt megfutamították. Az árokba fordult páncélgépkocsiból kiszerelték a géppuskát, és tüzelni kezdtek a csehekre. Közben mintegy 30 fegyveres polgár sietett a magyar katonák segítségére. Mivel a támadás a híd ellen irányult, azt kellett védeni minden áron! A magyarok minden fedezék nélkül tartották a hídfőt, míg a csehek fedezékből tüzelhettek. Egy lehetőség maradt, nyílt terepen megrohamozni az ellenséget. Csapó főhadnagy személyes példával járt elől, és rohammal elfoglalták a csehek állását. A harc során Koncz főhadnagy megsebesült, Csapó azonnal bajtársa segítségére sietett. Fedezékbe vonszolta, miközben őt halálos lövés érte.

A hősies roham nem volt hiába való, a csehek visszavonultak, Munkács megmenekült. A harc során elesett Rozs József zászlós is. Csapó József tüzér főhadnagy önfeláldozó és vitéz magatartásáért utólag a Magyar Érdemrend hadiszalagon és kardokkal díszített lovagkeresztjét kapta meg.

Legyen a példaképünk!

Közölte : Győrffy-Villám András
Forrás : Ludovikás Levente 1939.
Megjegyzés : a történetek rövidített, szerkesztett formában kerülnek közlésre.

Címkék