Szabályzat: M.Kir. Honvéd Lovasság gyakorlati kiképzése, 1917 (3)

Gyakorlati szabályzat a M. Kir. Honvéd Lovasság számára. I. rész, harmadik kiadás. 1917. évi utánnyomások az 1. és 2. pótlék tekintetbe vételéve. Budapest, Pallas Részvénytársaság Nyomdája 1917.
Dosszie: